BEZPIECZNE WYJAZDY NA ZIELONĄ SZKOŁĘ CZY WAKACJE

bezpieczne wak1

Podczas przygotowań do przedwakacyjnych i wakacyjnych wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży, jednym z najczęściej popełnianych przez organizatora błędów jest zbyt późne przekazywanie harmonogramu wyjazdu dla kierowcy.

Brak właściwego rozplanowania godzin wypoczynku kierowcy oraz tras przejazdu może skutkować mandatem, a w szczególnych sytuacjach nawet być przyczyną wypadku.


Zobacz także:

BEZPIECZEŃSTWO


 

W samym 2016 roku w Polsce miało miejsce 419 wypadków autokarowych z winy prowadzącego.

Zbliża się sezon wyjazdów dzieci i młodzieży na wakacyjne kolonie i obozy. O ile organizatorzy starają się, aby wycieczki te były pełne różnego rodzaju atrakcji, to jednak priorytetem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa dla uczestników wyjazdu. Nietrudno jednak spotkać się z sytuacjami,
w których organizator wycieczki, planując godziny trwania wycieczki, trasę przejazdu i atrakcje do zwiedzenia, nie uwzględnia czasu pracy kierującego.

Należy pamiętać, że kierowca zawodowy podlega pod ściśle określone przepisy limitujące jego aktywność w kwestiach prowadzenia pojazdów. Harmonogram wyjazdu powinien być omówiony z przewoźnikiem na kilka dni przed planowaną wycieczką. Jednak w rzeczywistości, o szczegółach wyjazdu i liście miejsc do odwiedzenia kierowca dowiaduje się dopiero w momencie, gdy dzieci wsiadają do autokaru. W związku z tym, osoba prowadząca pojazd często nie ma możliwości terminowo zdążyć z odpoczynkiem dobowym, narażając siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.

Kierowca, chcąc zrealizować w największym stopniu zlecenie, godzi się na wydłużenie godzin jazdy, skracanie odpoczynku czy wręcz manipulowanie tachografem. Aby minimalizować liczbę kolizji autokarowych, regularnie od 14 lat, Główny Inspektor Transportu Drogowego prowadzi akcję „Bezpieczny Autokar”, co w sposób znaczący wpływa na poprawę bezpieczeństwa przewozu dzieci na wypoczynek letni czy zimowy.

W lutym, w trakcie feriach zimowych inspektorzy nałożyli 104 mandaty i zatrzymali 35 dowodów rejestracyjnych spośród 795 skontrolowanych pojazdów.

– Oczywiście każdy wakacyjny wyjazd można zaplanować tak, by zobaczyć wszystkie planowane atrakcje i przemieszczać się z uwzględnieniem norm zawartych w rozporządzeniu numer 561/2006. Wymaga to jednak znajomości przepisów bezpośrednio dotyczących pracy kierowców, które często są dużą barierą dla osób planujących wycieczki z dziećmi i młodzieżą. Dostrzegając ten problem, OCRK w skrótowej formie przygotowało Kodeks Dobrych Praktyk, który zawiera najistotniejsze elementy planowania wycieczki autokarowej przy obsadzie jednego kierowcy – mówi Jakub Ordon, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców w zakresie ITD i PIP.

Eksperci Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców opracowali najważniejsze procedury, obowiązujące podczas organizowania wycieczek dla dzieci w postaci Kodeksu Dobrych Praktyk. Dokument ten zawiera wytyczne, które powinny być przestrzegane przez organizatorów wycieczek dla dzieci i młodzieży.