ELEKTRYCZNA MOBILNOŚĆ MOŻE LICZYĆ NA ROZWÓJ W ELBLĄGU

elblag-122

Urzędnicy miejscy w Elblągu zostali przeszkoleni z elektro- mobilności i ustawowych wymogów w tym zakresie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, największą organizację branżową w kraju.

PSPA wyróżniło także magistrat certyfikatem „Miasta przyjaznego elektro- mobilności”.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Stowarzyszenie podpisało też z gminą List intencyjny o współpracy, w ramach którego będzie wspierało Elbląg. Ustawa o elektro- mobilności i paliwach alternatywnych nakłada konkretne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Według nich, już w 2020 roku gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców powinny posiadać we flocie użytkowanych pojazdów 10 proc. samochodów elektrycznych.

elbląg-133

Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Docelowo, co najmniej 30 proc. pojazdów będzie musiało być zero- lub niskoemisyjna. Ponadto w gminach ma rozwijać się infrastruktura ładowania EV.

– Cykl ogólnopolskich szkoleń dla miast, organizowany przez PSPA, jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną. Ich celem jest zapoznanie samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

W szkoleniu w Elblągu wzięło udział około 50 urzędników. Poznali obowiązki wynikające z nowych regulacji prawnych oraz dostępne na rynku rozwiązania w zakresie planowania infrastruktury ładowania i budowy floty pojazdów zeroemisyjnych. Dysponują odpowiednią wiedzą niezbędną do wdrażania rozwiązań ekologicznych, co potwierdza certyfikat „Miasto przyjazne elektro- mobilności”. Odebrał go wiceprezydent miasta Janusz Nowak.

elbląg-134

– Jesteśmy na początku drogi do elektro- mobilności, ale już dzisiaj dołączamy do miast otwartych na innowacje, które budują wiedzę w tym zakresie. Dziękujemy PSPA za organizację profesjonalnego szkolenia, przyznany certyfikat i deklarację wsparcia przy wdrażaniu elektro- mobilności – powiedział wiceprezydent Janusz Nowak.

Współpraca opierać się będzie w szczególności na upowszechnianiu wiedzy związanej z rozwojem nowej mobilności w miastach, inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji branżowych, przyczyniających się do wypracowania lepszych jakościowo rozwiązań w zakresie rozwoju rynku paliw alternatywnych, wymianie posiadanej wiedzy i doświadczeń w przedmiotowym zakresie oraz inicjowaniu i prowadzeniu wspólnych projektów.

W tym roku PSPA przeszkoli jeszcze pracowników ponad 20 urzędów miejskich w Polsce, w tym m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Toruniu i Bydgoszczy. Do tej pory szkolenia odbyły się w Rzeszowie, Rybniku, Tychach, Gdańsku i Gdyni, a także dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach.

Kolejne samorządy mogą zgłaszać chęć organizacji darmowych szkoleń. Merytorycznie cykl wpierają BMW Polska, DLA Piper, Alphabet Polska Fleet Management, Engie Polska i PGL Lasy Państwowe.