GREENWAY: WSPARCIE INWESTORÓW POWIĘKSZY SIEĆ STACJI

greenway-kon1

Podczas konferencji prasowej w Warszawie firma GreenWay ogłosiła zwiększenie planu inwestycyjnego do kwoty 145 mln złotych. Działania w tym zakresie dofinansuje Europejski Bank Inwestycyjny.

Udzielił on właśnie spółce wsparcia na kwotę ponad 70 mln zł. Dzięki temu, w ciągu najbliższych 2-3 lat, sieć ładowania marki liczyć będzie ponad 850 stacji w naszym regionie Europy, w tym 630 w Polsce.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI

ECO


 

Znaczące wsparcie ze strony inwestorów instytucjonalnych to wyraz zaufania dla GreenWay i wiary w szybki rozwój elektro- mobilności.

GreenWay jest największym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej dostawcą usług związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych. Aktualnie w sieci GreenWay znajduje się 120 stacji ładowania, z czego w Polsce uruchomiono do tej pory 80 z nich. W zdecydowanej większości są to stacje szybkiego ładowania pozwalające na ładowanie pojazdów elektrycznych prądem stałym.

Wcześniej wsparcia projektowi GreenWay udzieliła Komisja Europejska, która widzi w działalności firmy istotny element realizacji swoich założeń dotyczących rozwoju elektro- mobilności, a tym samym nisko- emisyjnego (docelowo zeroemisyjnego) transportu. W ramach dotychczas realizowanego projektu „Łącząc Europę” finansowanego ze środków unijnych na kwotę blisko 40 mln zł, GreenWay do 2020 roku zainstaluje około 200 urządzeń w Polsce i kilkadziesiąt w Słowacji.

greenway-kon2

Realizując strategię lidera usług ładowania w Europie Środkowo- Wschodniej GreenWay podjął decyzję o zwiększeniu skali programu inwestycyjnego do kwoty 145 mln zł w najbliższych 2-3 latach. Wykonanie tego planu oznacza rozbudowę sieci w Polsce i Słowacji, a także instalację ładowarek na nowych rynkach (m.in. Czechy i kraje bałtyckie). Łącznie sieć GreenWay w regionie liczyć będzie ponad 850 stacji.

W Polsce sieć GreenWay ma być zwiększona do 630 stacji ładowania, z czego połowę stanowić mają ładowarki szybkie (o mocy ponad 50 kW) i ultraszybkie (o mocy do 350 kW). Inwestycje dotyczyć mają także magazynów energii instalowanych przy stacjach ładowania wymagających dużej mocy przyłączenia. Istotnym elementem realizacji planu jest podpisana w dniu 22 października br. umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który zapewnić ma spółce środki w wysokości ponad 70 mln zł.

Finansowanie działalności GreenWay przez EBI jest pierwszym projektem w Europie Środkowej i Wschodniej wspieranym z programu „InnovFin – Finanse UE w zakresie innowacyjnych projektów energetycznych” i realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020″. Pierwsze instalacje finansowane ze środków zapewnionych przez EBI mają być zrealizowane jeszcze w 2018 roku.

– Jednym z głównych celów działania EBI jest wsparcie dla innowacyjnych projektów, szczególnie dla takich, które mają pozytywny wpływ w dziedzinie klimatu. Elektro- mobilność, jako nowy sektor gospodarki światowej, zarówno tworzy nowe miejsca pracy i generuje innowacyjne rozwiązania, jak i walnie przyczynia się do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Partnerstwo z taką organizacją, jaką jest GreenWay doskonale wpisuje się w strategię banku Unii Europejskiej i pokazuje jakiego typu projekty bank jest gotów wspierać w Polsce i regionie – powiedział Piotr Michałowski, Szef Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie.

greenway-kon3

Celem działań GreenWay jest nie tylko systematyczne powiększanie obszaru, po którym mogą komfortowo podróżować kierowcy samochodów elektrycznych, ale także wdrażanie nowych rozwiązań. W ramach inwestycji powstaną więc stacje nie tylko przy autostradach, ale też przy drogach krajowych oraz w wielu miastach. Równolegle nastąpi większe zróżnicowanie sieci i sukcesywne wprowadzanie najnowocześniejszych technologii obejmujących m.in. magazyny energii i stacje ultraszybkiego ładowania.

– Jesteśmy świadomi, że współczesny świat wymaga od nas nieustannego rozwoju. Dlatego rozbudowując sieć punktów ładowania, równolegle chcemy unowocześniać stosowaną technologię. Tempo naszego rozwoju musi wyprzedzać tempo rozwoju rynku, gdyż dzięki temu zapewniamy odpowiednio przygotowaną infrastrukturę ładowania. To jeden z istotnych czynników wspierających rozwój elektro- mobilności. Trzeba jednak pamiętać, że do rozwoju elektro- mobilności niezbędne jest także usuwanie innych barier. Aby samochody elektryczne stały się powszechne, potrzeba istotnych mechanizmów wspierających ich zakup, przeszkodą są też wysokie taryfy dystrybucyjne w Polsce, niedopasowane do specyfiki ładowania pojazdów, co generuje duży koszt usługi ładowania. Ustawa o elektro- mobilności i rozwój infrastruktury to pierwszy krok, za którym powinny pojawiać się następne – komentuje Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska.

Misją GreenWay jest uczynienie naszego regionu czystszym, zdrowszym i mniej zależnym od paliw kopalnych oraz spowodowanie, by samochody elektryczne stały się realną alternatywą dla wszystkich kierowców. Firma, rozbudowując sieć i oferując kierowcom wysokiej jakości, niezawodną usługę, wspiera harmonijny rozwój elektro- mobilności, jednocześnie przygotowując się do zbliżającego się masowego rynku pojazdów elektrycznych.

Sieć GreenWay w liczbach
• obecnie w sieci GreenWay działa 120 stacji ładowania, z czego 80 w Polsce, 75 proc to stacje szybkiego ładowania;
• w ramach programu inwestycyjnego liczba stacji zwiększy się do ponad 850 i dzięki temu powstanie około:
– 40 stacji ultraszybkiego ładowania (moc do 350 kW);
– 370 stacji szybkiego ładowania (moc 50 kW i powyżej);
– 450 stacji półszybkiego ładowania (moc 22 kW);
• w Polsce po zrealizowaniu inwestycji funkcjonować będzie 630 stacji, w tym około:
– 20 stacji ultraszybkiego ładowania (moc do 350 kW);
– 300 stacji szybkiego ładowania (moc 50 kW i powyżej);
– 310 stacji półszybkiego ładowania (moc 22 kW).