INNOWACJE VOLVO NA KONGRESIE IMPACT MOBILITY rEVolution

volvo7900-1

Volvo Polska zaprezentowało szereg innowacji na odbywającej się w Katowicach konferencji Impact mobility rEVolution 2018, m.in. symulator miejskiej mobilności oraz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI).

Przedstawiciele Volvo uczestniczą też w debatach poświęconych wizji i przyszłości transportu, w tym transportu publicznego.


Zobacz także:

ECO

IMPACT MOBILITY rEVolution


 

Podczas Impact mobility rEVolutioon, kongresu poświęconego wizji i przyszłości inteligentnej mobilności, Volvo prezentuje interaktywny City Mobility Simulator, który – wykorzystując technologię Google Earth – pozwala wybrać na dużym ekranie dotykowym jakiekolwiek miasto na świecie i utworzyć dowolną trasę autobusową – dotykając punktów na mapie.

Impact Day 1

Po ustaleniu trasy, symulator pokazuje oszczędność paliwa, wpływ na środowisko i profile kosztów eksploatacji różnych typów autobusów – hybrydowych, elektryczno- hybrydowych czy w pełni elektrycznych.

Kolejne innowacje, którymi chwali się Volvo na Impact mobility rEVolution to rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) do wsparcia procesów biznesowych we wrocławskiej fabryce autobusów Volvo:
– system identyfikacji komponentów, którego zadaniem jest rozpoznawanie komponentów na podstawie zdjęć – podczas montażu, kontroli jakości, rejestracji defektów czy w procesie automatycznej rejestracji reklamacji;
– system przewidywania błędów w produkcji autobusów, którego zadaniem jest wsparcie kontroli jakości poprzez wskazanie pojazdów, w których istnieje podwyższone ryzyko pojawienia się usterki; dodatkowo system wskazuje prawdopodobieństwo oraz obszar, w którym może wystąpić usterka;
– system kontroli dostępu, którego zadaniem jest alarmowanie o nieuprawnionym wstępie w obszar strefy zamkniętej.

Impact Day 1

Przedstawiciele Volvo dzielą się ponadto z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie nowoczesnych rozwiązań w obszarze elektro- mobilności miejskiej, a także wizją środków transportu, którymi możemy jeździć za kilkanaście lat. W panelu „Wizja 2030 – jakiego rodzaju pojazdy zobaczymy na ulicach” wziął udział Håkan Agnevall, prezes Volvo Buses.

– Elektro- mobilność zmienia sposób w jaki funkcjonują miasta. Sprawia, że transport publiczny może docierać w miejsca dotąd niedostępne – np. do wnętrz budynków, umożliwia wspólne podróżowanie, co znacząco zmniejsza ruch na ulicach. Rola transportu publicznego będzie się zmieniać, a jedną z najważniejszych rzeczy jest systemowe podejście, w którym kluczową rolę mają do odegrania instytucje decydujące o kształcie rynku. Na świecie funkcjonują różne modele transportu publicznego i elektro- mobilności, ale łączy je jedna wspólna cecha: muszą działać tak, aby być wartościowe dla mieszkańców – mówił z kolei Håkan Agnevall.

Przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie odbywa się konferencja prezentowany jest hybrydowy, przegubowy autobus miejski Volvo.

Fot.: Volvo Busses i Jacek Waszkiewicz