INTELLIGENT MOBILITY CZYLI DYSKUSJA O TRANSPORCIE PRZYSZŁOŚCI

Banner-q

Do roku 2025 globalny rynek usług z zakresu mobilności osiągnie poziom 1 biliona dolarów dzięki multimodalnym, współdzielonym środkom transportu, które coraz częściej zastępują prywatne samochody.

Podczas organizowanej przez Frost & Sullivan konferencji „Intelligent Mobility” będzie przeprowadzony szereg dyskusji na temat wpływu, jaki nowe rozwiązania z zakresu mobilności wywierają na modele biznesowe dotyczące zarówno transportu publicznego, jak i prywatnego.


Zobacz także:

UŻYTKOWE

ROZMAITOŚCI


 

Inteligentny transport przyszłości będzie opierać się na paradygmacie współdzielonej, zautomatyzowanej mobilności pojazdów z dostępem do Sieci. Innowacyjne koncepcje społeczne, gospodarcze i technologiczne już dzisiaj sprzyjają tworzeniu zintegrowanych, multimodalnych systemów, które zacierają linię podziału pomiędzy transportem publicznym i prywatnym, rozwiązując przy okazji problemy związane z efektywnością transportu.

Zmieniające się warunki demograficzne, postęp technologiczny, a także inteligentne koncepcje zarządzania tworzą zupełnie nowy ekosystem usług z zakresu mobilności, w którym dostęp do poszczególnych rozwiązań staje się coraz bardziej powszechny, przy jednoczesnym spadku popularności dążenia do posiadania własnego pojazdu. Zdaniem Frost & Sullivan, wszystkie te trendy spowodują, że rynek usług z zakresu mobilności do roku 2025 osiągnie wartość ponad 1 biliona dolarów.

mobili-134

Problemy te zostaną przedyskutowane podczas organizowanej przez Frost & Sullivan dziesiątej, dorocznej konferencji „Inteligent Mobility”, która odbędzie się w dniach 19-20 czerwca w Hotelu Jumeirah Carlton Hilton w Londynie.

Kluczowi producenci motoryzacyjni, przedstawiciele koncernów BMW, Daimler oraz Jaguar Land Rover, dostawcy komponentów, organizacje pełniące funkcję integratorów rynku mobilności, nowi dostawcy usług z zakresu mobilności, a także operatorzy transportu zbiorowego, decydenci, a także planiści miejscy przedstawią swoje wizjonerskie koncepcje dotyczące potencjalnej roli, perspektyw rozwoju oraz wpływu rozwiązań związanych z inteligentną mobilnością.

Zapoznanie się z broszurą konferencji „Intelligent Mobility”, a także zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu możliwe na stronie intelligentmobilityevent.com .

Temu wyjątkowemu, dwudniowemu forum towarzyszyć będzie debata prowadzona w Izbie Lordów poświęcona transportowi publicznemu i prywatnemu. Wezmą w niej udział znani paneliści, którzy zaprezentują swoją wiedzę dotyczącą ewoluujących modeli biznesowych, a także przedstawią własne wizje związane z mobilnością w inteligentnych miastach przyszłości.

Frost & Sullivan dostrzega obecnie dwa główne trendy zmieniające obszar mobilności – rosnącą popularność koncepcji „mobilność jako usługa” (MaaS), zgodnie z którą sprzedaż towarów zastępowana jest dostępnością zintegrowanych usług z zakresu mobilności, a także zacieśnianie się współpracy publiczno- prawnej.

– Decydenci oraz dostawcy usług muszą współpracować coraz bliżej, dostosowując się do ciągłych zmian zachodzących w obszarze inteligentnej mobilności. Regulatorzy muszą nie tylko zrozumieć oraz ocenić skalę wpływu, jaki rozwiązania z zakresu inteligentnej mobilności wywrą na ich gospodarki, lecz muszą również wprowadzić rozwiązania prawne i polityczne, które umożliwią dostawcom usług efektywne działanie – zauważa Sarwant Singh, Senior Partner w firmie Frost & Sullivan.

– Taka współpraca wiąże się z korzyściami dla obydwu zaangażowanych stron. Sektor publiczny może aktywnie kształtować zaangażowanie sektora prywatnego, promując równy dostęp do transportu, zapewniając odpowiedni zasięg geograficzny i dostępność, a także obsługując grupy społeczne o niższych dochodach i niedostatecznym dostępnie do usług tego typu. W przypadku sektora prywatnego, otwierają się nowe możliwości związane z szerszym dostępem do nowych usług, takich jak współdzielenie samochodów, rowerów czy też przejazdy realizowane na żądanie – wyjaśnia Shwetha Surender, Mobility Industry Principal w firmie Frost & Sullivan.