LIDERZY ELEKTRO- MOBILNOŚCI NA SZCZYCIE KLIMATYCZNYM

toyota_pri2

Podczas COP24 w Katowicach, PSPA i PwC ogłoszą „Liderów Elektromobilności 2018”. Wyróżnienia trafią do firm i instytucji, najbardziej zaangażowanych w rozwój zeroemisyjnego transportu w Polsce.

Ranking odbywa się pod patronatem Ministerstw Inwestycji i Rozwoju oraz Energii.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

W dniach 2-14 grudnia 2018 r. Polska będzie gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Polska prezydencja planuje skupić swój przekaz w kilku obszarach: technologia, człowiek i przyroda. W zakresie technologii, rozumianej jako rozwój przyjaznych klimatowi nowoczesnych rozwiązań, szczególny nacisk zostanie położony na elektro- mobilność.

W ramach COP24 podpisane zostanie m.in. Partnerstwo na rzecz działań w kierunku rozwoju elektro- mobilności i zeroemisyjnego transportu „Driving Change Together Partnership”. Deklaracja będzie dedykowana kwestii zmiany technologicznej i organizacyjnej w stronę transportu zeroemisyjnego. Utrzymanie obecnego tempa rozwoju, w tym rozwoju aglomeracji miejskich, przy zachowaniu dotychczasowego modelu transportu oraz dominujących obecnie typów napędu i źródeł energii, jest niemożliwe do pogodzenia z promocją zrównoważonego modelu transportu oraz zmniejszeniem uzależnienia od paliw kopalnych.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i PwC Polska włączają się dyskusję na temat zagadnień klimatycznych w zakresie transportu. 4 grudnia br., w polskim pawilonie COP24, odbędzie się debata poświęcona wyzwaniom elektro- mobilności oraz podsumowanie badania dotyczącego rynku e-mobility w Polsce, jego aktualnego stanu oraz perspektyw. W badaniu „Lider elektro- mobilności 2018” biorą udział firmy reprezentujące niemal wszystkie sektory łańcucha wartości w mobilności elektrycznej – producenci pojazdów, infrastruktury ładowania, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa transportowe i odbiorcy technologii.

– Jest to pierwsza edycja badania, która będzie odwzorowywała rozwój rynku transportu zero- i nisko- emisyjnego oraz wskazywała podmioty najbardziej zaangażowane w tym segmencie – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Liderzy elektro- mobilności zostaną wyłonieni na podstawie wyników szczegółowej ankiety, zawierającej pytania o użytkowane pojazdy elektryczne, plany rozwojowe związane z ich zakupem, przewidywane nakłady finansowe na infrastrukturę, ofertę produktową i usług, projekty badawcze lub inne doświadczenia w zakresie e-mobility.

– Rozwój elektr- omobilności będzie generował liczne możliwości biznesowe. Badanie identyfikuje kluczowe podmioty na tym rynku, a wyróżnienia premiują ich zaangażowanie – mówi Piotr Michalczyk, partner w PwC, lider zespołu doradztwa dla branży motoryzacyjnej.

Aby ubiegać się w tytuł Lidera Elektro- mobilności i wykazać swoją aktywność w tym obszarze należy wypełnić formularz dostępny pod adresem: www.pwc.pl/lider-elektromobilnosci-2018. Zainteresowane firmy mają na to czas tylko do 21 listopada br.