NISSAN: NOWE PROGRAMY W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

nissan_ekomo1

Od płaskich ekranów w smartfonach poprzez systemy magazynowania energii do domowego użytku po inteligentne samochody — świat staje się coraz bardziej zelektryfikowany.

Mimo to około 1,3 miliarda ludzi wciąż nie ma dostępu do energii elektrycznej, którą reszta uważa za coś oczywistego. Aktorka Margot Robbie wspólnie z Nissanem starają się zmienić tę sytuację.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Podczas trzeciej edycji Nissan Futures, odbywającej się w Oslo, Margot poinformowała o uruchomieniu trzech nowych projektów pilotażowych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, których celem jest wykorzystanie umiejętności, pomysłowości i doświadczenia pracowników Nissana z całego świata w przedsięwzięciach służących zapewnieniu dostępu do energii oraz niesieniu pomocy w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Z tej okazji Margot Robbie przygotowała ona krótki film o swojej roli ambasadora samochodów elektrycznych Nissana.

– Świat elektryfikuje się, ale smutnym faktem jest to, że wielu ludzi w różnych jego regionach wciąż nie ma dostępu do niezawodnego źródła elektryczności. Takie projekty, jak ogłoszone dziś inicjatywy Nissana, mają potencjał by istotnie wpłynąć na poprawę jakości życia ludzi oraz przyczynić się do budowania czystszej, bezpieczniejszej i bardziej sprawiedliwej przyszłości dla każdego – powiedziała Margot Robbie.

Każdy z projektów zostanie poddany pilotażowi w 2018 r. i dokładnie oceniony. Tam, gdzie okażą się one korzystne, Nissan będzie się starał je rozszerzyć. Firma będzie składać sprawozdania z postępów w ciągu całego roku. Projekty mają na celu wykorzystanie akumulatorów z samochodów elektrycznych daleko poza samochodem i skupią się na społecznościach zidentyfikowanych jako najbardziej zagrożone lub potrzebujące pomocy.

Nissan_ekomo2

Lista projektów obejmuje:
- Zbudowanie systemu mikrosieci elektroenergetycznej, która zapewni źródło energii dla społeczności lokalnych w krajach rozwijających się, które nie mają stałego dostępu do energii. Zapewni to mieszkańcom lepszy dostęp do podstawowych świadczeń w sferze edukacji i opieki zdrowotnej.
- Współpracę z lokalnymi władzami miejskimi w Europie w zakresie wprowadzenia zasad elektrycznego ekosystemu Nissana dla najbardziej potrzebujących. Projekt przewiduje wyposażenie budynków mieszkalnych w system zasilania energią słoneczną, moduły Nissan xStorage, technologię umożliwiającą podłączanie pojazdów do sieci elektroenergetycznych oraz nowego Nissana LEAF udostępnionego mieszkańcom do współużytkowania.
- Współpracę z organizacjami na terenach najbardziej narażonych na klęski żywiołowe w zakresie identyfikowania możliwości zaangażowania pracowników i technologii Nissana przy niesieniu pomocy. Na przykład elektryczna furgonetka Nissan e‑NV200 wyposażona w zespoły akumulatorowe może służyć jako mobilne, zrównoważone zapasowe źródło energii na wypadek poważnej awarii zasilania lub odcięcia od sieci elektroenergetycznej.

nissan_ekomo3

– Wobec globalnego zjawiska błyskawicznego wzrostu liczby ludności na obszarach zurbanizowanych problemy wynikające z braku dostępu do energii, zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza tylko się pogłębiają, co wymaga szybkiej reakcji świata. To wspaniale, że możemy współpracować z kimś takim jak Margot, która poprzez swoje zaangażowanie i postawę pomaga nam uruchamiać projekty służące zapewnieniu ludziom dostępu do energii i mobilności w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego i sprawiedliwego wykorzystania zasobów – powiedział Gareth Dunsmore, dyrektor ds. samochodów elektrycznych w Nissan Europe.

nissan_ekomo4