PARLAMENT POPIERA OGRANICZENIE EMISJI CO2 PRZEZ CIĘŻARÓWKI

ciezar-111

Parlament Europejski poparł plany redukcji emisji CO2 przez samochody ciężarowe i autobusy w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Posłowie przyjęli wyższe cele redukcji emisji z nowych ciężarówek (35 proc.), niż Komisja Europejska (30 proc.).


Zobacz także:

UŻYTKOWE

ECO


 

Ma to zmniejszyć emisję CO2 w UE do 2030 roku, z celem pośrednim, wynoszącym 20 proc., do 2025 roku. Producenci będą również musieli zapewnić, że pojazdy o zerowej i niskiej emisji (emitujące co najmniej 50 proc. mniej) będą miały 20 proc. udział w rynku do 2030 roku, biorąc pod uwagę poziom sprzedaży, posiadając, 5 proc. udziału w rynku do 2025 roku.

Przed 2020 rokiem, Komisja Europejska powinna przedstawić plany dotyczące wprowadzenia rzeczywistego testu emisji CO2 na drogach.

Posłowie zdają sobie sprawę, że społecznie akceptowalne i zrównoważone przejście do mobilności bezemisyjnej wymaga zmian w całym łańcuchu wartości w sektorze motoryzacyjnym, co może mieć negatywne skutki społeczne. UE powinna zatem pomagać pracownikom sektora w uczeniu się nowych umiejętności i realokacji, zwłaszcza w regionach i społecznościach najbardziej dotkniętych transformacją.

W swoim sprawozdaniu, które ma przygotować w 2022 roku, Komisja Europejska powinna rozważyć ocenę emisji CO2 wytwarzanego przez pojazdy ciężarowe o dużej ładowności w trakcie ich pełnego cyklu życia oraz zaproponować, jeśli okaże się to konieczne, obowiązek sprawozdawczy dla producentów.

Parlament przyjął stanowisko 373 głosami za, przy 285 głosach przeciw i 16 wstrzymujących się. Posłowie do PE rozpoczną teraz negocjacje z Radą.

Czytaj komentarz Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki: http://www.pkeom.pl/parlament-europejski-popiera-ograniczenie-emisji-co2-przez-ciezarowki