PdBD ORAZ 3M POLAND NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

oznako1

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współpracy z 3M Poland przeprowadziły akcję świadomościową skierowaną do kierowców pojazdów ciężarowych.

To odpowiedź na zagrożenie, jakim jest brak właściwego oznakowania odblaskowego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.


Zobacz także:

UŻYTKOWE

ROZMAITOŚCI


 

Akcja odbyła się w 12 lokalizacjach, a jej finał odbył się na skrzyżowaniu ul. Przyczółkowej i ul. Vogla (punkt kontrolny) w Warszawie. Eksperci Partnerstwa oraz 3M Poland przedstawią kierowcom najważniejsze elementy, na jakie należy zwrócić uwagę, tak by pojazd został właściwie oznakowany.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, w 2017 roku doszło do 32 650 wypadków, z czego około 6,5 proc. stanowiły zdarzenia z udziałem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Brak właściwego oznakowania konturowego to jedno z zaniedbań będących przyczyną tego typu incydentów. Akcja miała charakter informacyjny oraz zwracała uwagę na najważniejsze aspekty poprawy widoczności pojazdów na drodze.

Z dotychczas przeprowadzonych 216 pomiarów wynika, iż kluczowe jest utrzymanie oznakowania odblaskowego w czystości. Zabrudzone oznakowanie traci parametry odblaskowości, nie spełnia minimalnych wymogów technicznych, a co za tym idzie nie gwarantuje dostatecznej widoczności na drodze. Na pojazdach stosowane są materiały bez homologacji, które również nie spełniają wymogów prawnych.

Problemem, który był widoczny podczas kontroli, jest brak obowiązkowego oznakowania dla pojazdów wyprodukowanych przed 2009 rokiem, które z uwagi na brak oznakowania odblaskowego są zagrożeniem na drodze.

─ Wspólną akcją z 3M Poland, jako wiodącym producentem taśm do konturowego oznakowania pojazdów, chcemy zwrócić uwagę na minimalne wymagania dotyczące właściwego oznakowania pojazdów. Poprawa widoczności na drodze znacząco zwiększa czas reakcji kierowcy, a tym samym zmniejsza ryzyko wypadku. Nocą samochód prawidłowo oznakowany taśmą konturową widoczny jest z odległości nawet 1000 metrów – mówi Bartłomiej Morzycki, prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

W trakcie finału kierowcy pojazdów ciężarowych mieli możliwość rozmowy z ekspertami 3M Poland oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie odblaskowego oznakowania pojazdów. Każdy z kierowców otrzymał także broszurę informacyjną oraz próbkę spełniającego wymogi regulaminów EKG materiału odblaskowego.

Przepisy dotyczące oznakowania konturowego pojazdów jednoznacznie określają minimalne wymagania jakim powinno odpowiadać wyposażenie samochodów ciężarowych wyprodukowanych po 2009 roku i poruszających się po drogach publicznych. Zgodnie z wytycznymi, oznakowanie powinno stanowić przynajmniej 80 proc. skumulowanej długości pojazdu.

Jeśli nie jest to możliwe ze względów konstrukcyjnych, dopuszcza się zmianę pokrycia do przynajmniej 60 proc. Dodatkowo oznakowanie konturu tylnego powinno być pełne, a boczne –– co najmniej w postaci linii dolnej i górnych narożników naczepy pojazdu. Pojazdy wyprodukowane przed 2009 rokiem nie są objęte obowiązkiem stosowania oznakowania konturowego.