PEUGEOT: PIERWSZY I JEDYNY TAKI SAMOCHÓD W POLSCE

peugeo-niepe1

Peugeot Polska od 2011 roku prowadzi specjalny program Peugeot bez Barier, którego założeniem jest poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością.

W ramach programu marka proponuje preferencyjne warunki na wybrane samochody przystosowane do potrzeb zarówno kierowców, jak i pasażerów z niepełnosprawnością.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Oferuje pomoc w dostosowaniu samochodu do własnych potrzeb, doradztwo oraz formalną pomoc w uzyskaniu dofinansowania na jego zakup.

peugeo-niepe2

Rozumiejąc niezwykłą wagę jaką dla osób z niepełnosprawnością reprezentuje samochód, który zapewnia im powrót do aktywnego życia i niezależności, firma Peugeot Polska postanowiła pójść o krok dalej i zaangażowała się w bezprecedensowy w naszym kraju projekt adaptacji samochodu dla osoby z czterokończynowym porażeniem.

Projekt powstał na potrzeby konkretnej osoby – Mateusza Puszkarskiego, ale od początku jego podstawowym założeniem było promowanie rozwiązania mogącego zmienić życie również tych osób, które dotknięte są niepełnosprawnością w stopniu, który wydaje się uniemożliwiać im zostanie kierowcą.

peugeo-niepe3

W myśl idei Peugeot bez Barier marka postanowiła udowodnić, że jest to jednak możliwe. W projekt od początku zaangażowały się instytucje pozarządowe od lat działające aktywnie na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością: Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom (SPiNKa) oraz Fundacja Integracja.

Pierwszym etapem projektu było ufundowanie przez Peugeot Polska samochodu bazowego – modelu Partner. Kolejnym – sfinansowanie skompikowanej adaptacji, której koszt znacznie przekracza 200 tys. złotych. Adaptacja pojazdu została sfinansowana przede wszystkim z funduszu prewencyjnego PZU, ale także środków fundacji PKO Banku Polskiego, zbiórki charytatywnej fundacji K40, darowizn firm i osób prywatnych.

peugeo-niepe4

Na adaptację składa się:
– specjalistyczny system kierowania pojazdem przez osoby z dysfunkcją kończyn górnych i dolnych z użyciem technologii Joyster, czyli sterowania pojazdem za pomocą joysticka;
– zmiana konstrukcji podłogi, w tym zmiana konfiguracji siedzeń w samochodzie bazowym wraz z przygotowaniem rampy najazdowej z tyłu pojazdu, aby zagwarantować swobodę wjazdu i wyjazdu osobie na wózku inwalidzkim;
– system bezprzewodowego sterowania ruchem drzwi oraz rampy najazdowej, umożliwiający osobie z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku dostęp do samochodu bez pomocy osób trzecich;
– system bezprzewodowego sterowania kierunkowskazami, sygnałem dźwiękowym oraz ogrzewaniem i klimatyzacją;
– system dokowania wózka inwalidzkiego w miejscu kierowcy, zamiennie z fotelem standardowym;
– system mocowania wózka w przypadku przewożenia osoby z niepełnosprawnością jako pasażera.

peugeo-niepe5

Autorem adaptacji jest Zbigniew Zawada z firmy Asdon. Obniżona podłoga została wykonana we współpracy z czeską firmą API, natomiast system Joyster we współpracy z niemiecką firmą Kadomo. Pozostałe elementy zostały wykonane przez firmę Asdon w Polsce.