PSA: URZĄD ANTYMONOPOLOWY UE ZATWIERDZIŁ PRZEJĘCIE

psa-przej56

Komisja Europejska wydała zgodę na przejęcie przez Grupę PSA i BNP Paribas spółek finansowych Opla i Vauxhalla. Informacja o projekcie przejęcia i strategicznej współpracy z tymi markami została przekazana 6 marca 2017 roku.

W realizacji projektu zostanie wykorzystane doświadczenie Banku PSA Finance oraz BNP Paribas Personal Finance w zakresie finansowania sprzedaży samochodów.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Celem jest zapewnienie lepszej obsługi klientom i koncesjonerom firm
Projekt przejęcia wymaga również zatwierdzenia przez europejskie organy nadzoru bankowego. Decyzji w tej sprawie spodziewamy się w drugim półroczu 2017.

– Pokonaliśmy ważny etap dla wszystkich członków naszego zespołu, którzy od wielu miesięcy pracują nad tym projektem – wyjaśnia Laurent David, dyrektor generalny BNP Paribas Personal Finance.

– Obecnie koncentrujemy się na realizacji pozostałych warunków niezbędnych do sfinalizowania transakcji zaplanowanej przed końcem roku – dodaje Rémy Bayle, dyrektor generalny banku Banque PSA Finance.

DOSKONAŁE WYNIKI FINANSOWE

Informacja o wyrażeniu zgody przez UE na przejęcie zbiega się z wynikami finansowymi Grupy PSA. W pierwszym półroczu 2017 roku przychody wyniosły 29,165 mld euro, czyli o 5 proc. więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku. Od początku realizacji planu Push to Pass łączny wzrost wyniósł 8,2 proc. (przy stałym kursie wymiany walut).

Przychody sektora motoryzacyjnego wyniosły 19,887 mld euro. Oznacza to wzrost o 3,6 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku. Osiągnęliśmy go w szczególności dzięki sukcesowi nowych modeli i wprowadzonej dyscyplinie cenowej.

Wynik bieżący na działalności operacyjnej grupy wyniósł 2,041 mld euro, o 11,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Sektor motoryzacyjny odnotował wynik bieżący na działalności operacyjnej w wysokości 1,442 mld euro, o 10,7 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2016 roku. Oznacza to rekordowy poziom rentowności 7,3 proc., pomimo wzrostu cen surowców i ujemnych różnic kursowych.

Skonsolidowany wynik netto Grupy PSA za pierwsze półrocze 2017 wyniósł 1,474 mld euro. Oznacza to wzrost o 91 mln euro pomimo ujemnego wyniku działalności w Chinach.

– Rekordowe wyniki Grupy PSA były możliwe dzięki naszym klientom, którzy przyczynili się do sukcesu naszych najnowszych modeli. To także efekt zaangażowania naszych pracowników, mocno zmobilizowanych w realizacji celów planu Push to Pass. Sprawność i skuteczność działania pracowników, którzy potrafili pokonać trudności, pozwalają z ufnością patrzeć na nasze możliwości stawienia czoła przyszłym wyzwaniom – oświadczył Carlos Tavares, prezes zarządu Grupy PSA.