RENAULT: INTELIGENTNE ŁADOWANIE AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH

renault zoe_a1

Grupa Renault nabyła 25 procent udziałów w kontrolowanej przez Grupę Eneco firmie Jedlix, holenderskim startupie specjalizującym się w inteligentnym ładowaniu akumulatorów trakcyjnych, czyli tzw. smart chargingu.

Producent samochodów, w tym elektrycznych, wprowadza do oferty nową aplikację na smartfony pod nazwą „Z.E Smart Charge”.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Operacja ta należy do kluczowego etapu w strategii mającej zapewnić Grupie Renault pierwszoplanową pozycję w ekosystemie pojazdów elektrycznych.

Renault i Jedlix są partnerami od 2015 roku. Obecnie wkraczają w nowy etap współpracy. Wspólnie opracowują nowe oferty dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Służy temu doświadczenie w zakresie smart chargingu i dogłębna znajomość sektora energetycznego firmy Jedlix. Z kolei Renault wnosi do współpracy kompetencje i doświadczenie w dziedzinie samochodów elektrycznych.

– Będący pionierem w dziedzinie samochodów elektrycznych koncern Renault umacnia swoją pozycję lidera poprzez nawiązywanie innowacyjnych relacji partnerskich. Wspólnie z Jedlix zamierzamy wprowadzić do oferty szereg nowych usług mających na celu dalsze uproszczenie i obniżenie kosztów użytkowania samochodów elektrycznych – podkreśla Gilles Normand, dyrektor pionu samochodów elektrycznych w Renault.

– Współpraca partnerska z Grupą Renault ułatwi nam stworzenie najlepszej możliwej usługi smart chargingu, z której będą mogły korzystać rzesze klientów w całej Europie – wyjaśnia Ruben Benders, dyrektor firmy Jedlix.

Aplikacja zapewniająca użytkownikom wymierne oszczędności

Renault wprowadza do oferty Z.E. Smart Charge nową aplikację na smartfony do inteligentnego ładowania akumulatorów trakcyjnych. To pierwszy owoc współpracy partnerskiej z Jedlix. Aplikacja pozwala zoptymalizować zarządzanie ładowaniem akumulatorów trakcyjnych pod kątem maksymalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i najniższych taryf za energię. Użytkownik podaje żądany poziom naładowania akumulatora i planowaną godzinę wyjazdu.

Po doładowaniu akumulatora do żądanego przez użytkownika minimum, aplikacja kontynuuje zarządzanie ładowaniem akumulatora w trybie smart chargingu. Ponadto Z.E. Smart Charge zapewnia użytkownikowi pojazdu finansowe korzyści dzięki ustalonemu przez niego poziomowi elastyczności w zarządzaniu doładowaniem akumulatora. W każdym miesiącu użytkownik zyskuje kwotę mogącą nawet stanowić równoważność jednego pełnego naładowania akumulatora.

Aplikacja Z.E. Smart Charge będzie dostępna na terenie Holandii pod koniec października tego roku. W 2018 roku zostanie udostępniona w pozostałych krajach Europy. Aplikacja jest kompatybilna ze wszystkimi typami smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Smartcharging

Inteligentne ładowanie, czyli smart charging, steruje ładowaniem akumulatora trakcyjnego w zależności od potrzeb użytkownika oraz podaży energii elektrycznej dostępnej w sieci. Ładowanie odbywa się w okresach nadwyżki podaży energii elektrycznej nad popytem, w szczególności w okresach nadprodukcji ze źródeł odnawialnych oraz w okresach, w których obowiązują najniższe taryfy za energię.

Faworyzuje korzystanie ze źródeł energii o najmniejszym śladzie węglowym i za najniższą cenę.