TOMTOM TELEMATICS: INWESTYCJE W NOWE TECHNOLOGIE

tom-tom-b1

Zwiększenie produktywności oraz przychodów ze sprzedaży to główne czynniki motywujące polskie firmy do wdrażania nowych technologii. Z kolei największą przeszkodą jest brak rzetelnych porad dla przedsiębiorstw poszukujących możliwości wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

Takie wnioski płyną z najnowszego badania TomTom Telematics.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Firma TomTom Telematics, dostawca usług zarządzania flotą, jak co roku sprawdziła jak istotne dla firm jest wdrażanie nowych technologii oraz jakie bariery spotykają na swojej drodze. Badanie objęło łącznie 1400 menadżerów z 7 europejskich krajów, w tym Polski.

Wyniki badania wyraźnie wskazują, że rodzime firmy inwestują w nowe technologie, ponieważ uważają, że dzięki temu zwiększy się ogólna produktywność. Taką odpowiedź wskazało aż 28 proc. polskich menadżerów (przy 25 proc. średniej wśród ankietowanych z wszystkich krajów).

Na drugim miejscu znalazło się zwiększenie przychodów ze sprzedaży (21 proc. w Polsce i 14 proc. ogółem), a na trzecim obniżenie kosztów prowadzenia działalności (20 proc. w Polsce, 14 proc. ogółem). Co ciekawe, w Europie ważniejsza od kwestii finansowych była poprawa jakości obsługi klienta – wskazało na nią 17 proc. wszystkich ankietowanych (w Polsce zaledwie 11 proc.).

Z badania wynika, że nowe technologie są dla firm istotne. Co więcej, polscy menadżerowie uważają, że ich firmy szybko adoptują rozwiązania – tak twierdzi aż 78 proc. ankietowanych. Co ciekawe, średnia dla 7 krajów europejskich to 66 proc. a w Wielkiej Brytanii – zaledwie 40 proc.

– Wyraźnie widać, że firmy polskie firmy uznają digitalizację za konieczność. Co więcej – ponad połowa menadżerów uważa, że technologie, w które inwestują dziś, za 3 lata mogą być już przestarzałe – mówi Dariusz Terlecki, dyrektor sprzedaży TomTom Telematics.

Jak czytamy w badaniu, menadżerowie są przekonani, że systemy technologii biznesowych pełnią bardzo istotną rolę pełnią w rekrutacji, motywowaniu i utrzymaniu pracowników. W Polsce uważa tak, aż 92 proc. ankietowanych, a wśród wszystkich ankietowanych – 84 proc.

Bardzo interesująco wyglądają też odpowiedzi na pytanie dotyczące dostępności rzetelnych porad dla przedsiębiorstw poszukujących możliwości wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Aż 83 proc. polskich menadżerów skarży się na ich brak, podczas gdy średnia dla wszystkich krajów jest o 20 punktów procentowych niższa, a w Wielkiej Brytanii wynik wynosi “jedynie” 49 proc.

Z kolei niemal co trzeci menadżer uważa, że brak wsparcia dostawcy jest przeszkodą w implementacji nowoczesnych technologii (32 proc. odpowiedzi w Polsce i 29 proc. ogółem). Wciąż jako największa bariera wskazywane są koszty (57 proc. w Polsce i 48 proc. ogółem).

Co więc biorą pod uwagę firmy podczas wyboru nowoczesnych rozwiązań? Zdaniem polskich ankietowanych, są to przede wszystkim użyteczność (60 proc. odpowiedzi) oraz perspektywiczność systemu (53 proc.). Dużo mniej istotna jest marka dostawcy (32 proc.) oraz dotychczas zrealizowane przez niego projekty (15 proc.).

– Żyjemy w cyfrowym świecie. Żeby nie zostać w tyle za konkurencją, firmy muszą wdrażać nowe technologie. Celem naszego badania było pokazanie stanu zaawansowania wdrażania technologii oraz wyzwań którym muszą sprostać firmy – dodaje Dariusz Terlecki.

Badanie TomTom Telematics zostało przeprowadzone wśród 1400 menadżerów średniego i wyższego szczebla, po 200 z każdego z krajów: Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Polski. Firma jest częścią grupy TomTom, oferującą rozwiązania dla biznesu z zakresu zarządzania flotą, telematyki pojazdowej i usług „connected car”.