TOYOTA I MAZDA ZAWARŁY SOJUSZ BIZNESOWY I KAPITAŁOWY

seat-mamy1

Spółki Toyota Motor Corporation oraz Mazda Motor Corporation podpisały porozumienie o zawarciu sojuszu biznesowego i kapitałowego, mające na celu wzmocnienie wieloletniej współpracy partnerskiej.

Świadczy ono o pozytywnych skutkach dwuletnich rozmów obu przedsiębiorstw oraz stanowi kamień milowy na drodze ku dalszemu wzmocnieniu i przyspieszeniu współpracy partnerskiej w duchu zrównoważonego rozwoju.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Porozumienie spółek obejmuje takie kwestie, jak:
1) ustanowienie spółki joint venture produkującej samochody w Stanach Zjednoczonych;
2) wspólne opracowanie technologii dla pojazdów elektrycznych;
3) wspólne opracowanie technologii „connected car”;
4) współpraca w zakresie zaawansowanych technologii i systemów bezpieczeństwa;
5) rozwijanie oferty produktów komplementarnych.

Celowi rozwinięcia i wzmocnienia długofalowej współpracy towarzyszy również postanowienie spółek Toyota i Mazda o zawarciu sojuszu kapitałowego chroniącego niezależność i równość obu przedsiębiorstw. Spółki uzgodniły, że w ramach powiązania kapitałowego Toyota dokona subskrypcji i nabędzie udziały nowej emisji w spółce Mazda, zaś równocześnie Mazda dokona subskrypcji i nabędzie udziały w postaci akcji własnych będących w posiadaniu spółki Toyota o wartości równej udziałom w spółce Mazda.

toyo-mazd1

Obie transakcje odbędą się na zasadzie przydziału akcji określonym inwestorom zewnętrznym na mocy obowiązującego prawa japońskiego. Wartość udziałów wzajemnie nabywanych przez oba przedsiębiorstwa będzie równa.

— Najwspanialszym owocem naszej współpracy z Mazdą jest to, że znaleźliśmy nowego partnera, który naprawdę kocha samochody. To współdziałanie motoryzacyjnych pasjonatów, którzy pracują wspólnie nad tworzeniem coraz lepszych samochodów oraz realizacja naszego pragnienia, by nigdy nie dopuścić do tego, aby samochody stały się zwykłymi przedmiotami – powiedział Akio Toyoda, prezes zarządu Toyoty, składając swój podpis pod umową.

— Nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności niż to, że — za sprawą tego sojuszu — możemy przyczynić się do pobudzenia przemysłu motoryzacyjnego i wychowania większej liczby entuzjastów samochodów. Poprzez połączenie ducha konkurencyjności dwóch przedsiębiorstw, inspirujących się nawzajem, dążymy do innowacyjności oraz wspieramy naszych pracowników i liderów – stwierdził Masamichi Kogai, prezes zarządu i dyrektor naczelny Mazdy.

Przemysł motoryzacyjny stale boryka się ze sporymi wyzwaniami — są to m.in. ostrzejsze przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa nowych pojazdów, wejście na rynek konkurentów z innych branż, a także dywersyfikacja przedsiębiorstw oferujących produkty i usługi związane z mobilnością. W trosce o przyszłość branży, Toyota i Mazda chcą nie tylko wykorzystać synergię mocnych stron obu firm w celu dalszego rozwoju technologii i wzmocnienia podwalin biznesowych, ale też pogłębić współpracę partnerską i utrzymać zrównoważony rozwój, stawiając czoła trudnym wyzwaniom i przezwyciężając je.

13 maja 2015 r. Toyota i Mazda zawarły porozumienie o współpracy partnerskiej, z której korzystałyby obie spółki, m.in. sięgając do zasobów obu przedsiębiorstw i oferując nawzajem komplementarne produkty i technologie w celu stworzenia atrakcyjniejszych samochodów. Od tego czasu obie firmy omówiły wiele obszarów współpracy przy zachowaniu zasady długofalowego budowania równych i korzystnych relacji.

W perspektywie średnio- i długoterminowej oba przedsiębiorstwa budować będą korzystną relację z poszanowaniem autonomii i równości każdej ze stron oraz z myślą o sukcesie wspólnych projektów stanowiących przedmiot porozumienia. Pragnąc stworzyć nowego rodzaju wartości dla przyszłej mobilności, obaj partnerzy zamierzają przyspieszyć i wzmocnić dwustronną współpracę i przyczynić się do rozwoju zrównoważonego społeczeństwa, wykraczając poza oczekiwania klientów.