WEBASTO PRZEJĘŁO DZIAŁ SYSTEMÓW ŁADOWANIA AEROVIRONMENT

webasto_pr1

Grupa Webasto, należąca do pierwszej setki wiodących dostawców światowego przemysłu motoryzacyjnego, oraz firma AeroVironment zawarły porozumienie w sprawie przejęcia działu Efficient Energy Systems (EES) firmy AeroVironment za kwotę 35 milionów USD.

Webasto zapewni dalsze zatrudnienie wszystkim obecnym pracownikom EES, rozwijając swoją długoterminową strategię elektro- mobilności.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

AeroVironment to lider branży cywilnych i wojskowych bezzałogowych statków powietrznych (UAS, Unmanned Aircraft Systems) i pocisków taktycznych (TMS, Tactical Missile Systems).

– Mające strategiczny charakter przejęcie EES przyspieszy rozwój naszej globalnej działalności w dziedzinie ładowania pojazdów elektrycznych. Połączenie wieloletniego doświadczenia EES w zakresie technologii pojazdów elektrycznych z naszą pozycją globalnego partnera systemowego niemal wszystkich producentów samochodów daje silny impuls dla długofalowego rozwoju Grupy Webasto – powiedział Holger Engelmann, Prezes Zarządu Webasto SE.

Przejęcie działu EES firmy AeroVironment przez Webasto wpisuje się w dwukierunkową strategię firmy, przewidującą z jednej strony rozbudowę tradycyjnej działalności w branży szyberdachów, dachów składanych i systemów cieplnych, a z drugiej rozwijanie nowych obszarów działalności, w tym systemów akumulatorowych i systemów ładowania pojazdów elektrycznych.

– Przeprowadziliśmy szczegółową analizę możliwości przejęcia naszego działu EES przez strategicznego partnera. Strategia elektro- mobilności Webasto okazała się zbieżna ze strategią EES, a możliwości obu podmiotów wzajemnie się uzupełniają. Strategiczna decyzja co do przyszłości EES pozwoli firmie AeroVironment skoncentrować się na naszej podstawowej działalności w zakresie małych bezzałogowców, pocisków taktycznych, wysokościowych pseudosatelitów i komercyjnych systemów informatycznych, które dają nam długofalowy potencjał rozwoju – powiedział Wahid Nawabi, Dyrektor Generalny AeroVironment.