RENAULT: W ZABRZU POWSTAŁ ZAKŁAD NAPRAWY BATERII

Renault uruchomiło autoryzowany zakład naprawy akumulatorów trakcyjnych do samochodów elektrycznych i hybrydowych. Mieści się on w Zabrzu.

Punkt działa w ramach działalności spółki Dąbrowscy – dealera Renault.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

W Zabrzu naprawiane są akumulatory trakcyjne z terytorium Europy Wschodniej obejmującego: Polskę, Estonię, Litwę, Łotwę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Zakład powstał jako konsekwencja wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych w regionie oraz sukcesywnego wprowadzania napędów hybrydowych i hybrydowych plug-in. Jest jedynym tego typu zakładem marki w tej części Europy. Pozwala on na zapewnienie sprawnej i szybkiej naprawy akumulatorów oraz obniżenie kosztów napraw.

Operacje wykonywane na akumulatorach objęte są gwarancją. Pomieszczenia, w których odbywają się naprawy i w których składuje się moduły oraz akumulatory, są klimatyzowane, by móc zagwarantować odpowiednią temperaturę dla tych podzespołów, jak również zapewnić komfort pracy mechaników, którzy są ubrani w odpowiednie, obowiązkowe kombinezony, rękawice i przyłbice. Pomieszczenia są specjalnie oznakowane, wyposażone w systemy gaśnicze, wykrywacze dymu, cyrkulację powietrza.

Strefa napraw jest też strefą zamkniętą, z bardzo ograniczonym dostępem. Mechanicy dokonujący napraw odbyli specjalistyczne szkolenia, mają uprawnienia do pracy z wysokimi napięciami, dysponują odpowiednimi narzędziami specjalistycznymi do napraw akumulatorów. Każdy tego typu zakład jest systematycznie kontrolowany pod kątem jakości wykonywanych napraw czy uzupełniania narzędzi i urządzeń w momencie pojawiania się nowych produktów.

Wraz z rozwojem technologii również mechanicy przechodzą systematyczne szkolenia poszerzające ich wiedzę i umiejętności. Akumulatory przed ich wysyłką do naprawy w zakładzie w Zabrzu są poddawane pełnej diagnostyce w serwisie Renault Ekspert Z.E. w celu wskazania problemu, jaki wystąpił w akumulatorze. Każdy akumulator wysyłany do Zabrza musi przejść procedurę stwierdzającą, że taka jednostka nadaje się do naprawy.

W większości naprawy polegają na wymianie modułów z ogniwami elektrycznymi (33,3 V), ale zdarzały się również przypadki, gdy należało wymienić moduły BMS (moduły zarządzające). Moduły poddane wymianie są składowane i odbierane z Zabrza przez producenta. Do naprawy są dostarczane samochody kompletne, z wyłączeniem Rumunii i Bułgarii, skąd dostarczane są same akumulatory trakcyjne w specjalnych skrzyniach transportowych i oznakowanej ciężarówce.