ŻEGNAJ ANDRZEJU

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zmarł nasz kolega, redaktor naczelny NewsAuto.pl, Andrzej Karaczun. Był człowiekiem pełnym pasji, pozytywnych emocji i profesjonalizmu. Będziemy tęsknić…

ANDRZEJ KARACZUN (24.09.1954 – 3.04.2021)

W wieku 66 lat zmarł Andrzej Karaczun. Z powołania i wyboru był dziennikarzem. Swoją przygodę z tym zawodem zaczął jako 16 letni chłopak gdy w 1970 roku wygrał konkurs dziennikarski dla uczniów szkół średnich. Dzięki temu rozpoczął współpracę z redakcją sportową „Sztandaru Młodych”, a trzy lata później w 1973 roku przeniósł się do redakcji „Słowa Powszechnego”. W tej gazecie pracował do końca jej istnienia, z przerwą w okresie stanu wojennego, gdy został z niej wyrzucony z zakazem publikacji w prasie. Po przekształceniu w „Słowo – Dziennik Katolicki” pełni w nowej redakcji funkcję kierownika działu sportowego. W następnych latach pracował jako redaktor naczelny pisma społecznego „Człowiek”, zastępca redaktora naczelnego „Moto Ekspresu”, „Auto Moto” oraz portalu “RoadLook.pl“, współpracował z programami telewizyjnymi i radiowymi.

Od 2011 roku był redaktorem naczelnym portalu “NewsAuto.pl“.

Jego pasją była także działalność społeczna. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim jako trener gdzie jego dziewczyny z drużyny gimnastyki sportowej i akrobatyki zajmowały czołowe miejsca w ogólnopolskich zawodach. Był także instruktorem pływania synchronicznego w Pałacu Młodzieży w Warszawie oraz społecznie pełnił funkcję trenera młodzieżowych drużyn piłkarskich, tworzył system wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i wykluczonych. Pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji ds. Rodziny Towarzystwa Pomocy Dzieci organizował pomoc materialną dla rodzin ubogich, a na początku lat 80. także dla rodzin osób internowanych i aresztowanych za przekonania. Po sierpniu 1980 roku działał w NSZZ Solidarność, był wiceprzewodniczącym tego Związku w Szkole Podstawowej nr 266 w Warszawie, za co po 13 grudnia 1981 roku został wyrzucony z pracy. Współpracował z wydawnictwami niezależnymi organizując ich kolportaż, a w okresie stanu wojennego w swoim domu w Milanówku zorganizował wraz z żoną Bożeną magazyn papieru dla tych wydawnictw i ukrywał sprzęt poligraficzny. W drugiej połowie lat 80. rozpoczął współpracę z Automobilklubem Polski, gdzie od 1987 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego, działał też w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Komisji Sportu. Był członkiem zespołu redakcyjnego wydawnictw „40 lat w służbie motoryzacji. Historia Polskiego Związku Motorowego”, „Monografia AP 1909-2009” oraz „Monografia AP – Suplement 2009-2019”.

W 1986 został laureatem „Złotego Koła” w konkursie prasowym PZM. Pełnił także funkcję rzecznika prasowego zespołów rajdowych Renault Sport Polska (1993-1998) i Peugeot Sport Polska (1999-2011), W latach 2014-2017 był koordynatorem biura prasowego Rajdów Polski w randze WRC, a 2010-2013 kierownikiem biura prasowego Rajdów Polski w randze ERC, 2016-2017 kierownikiem biura prasowego Rajdów Rzeszowskich w randze ERC. 1995-2019 kierownikiem biur prasowych i rzecznik prasowy rajdów RSMP i RPP: Polskiego Safari, Warszawskiego, Mazowieckiego, Nadwiślańskiego, Orlen, Karkonoskiego, Rzeszowskiego, Arłamów, Dolnośląskiego i Rajdów Barbórka.

Pamiętamy go jako człowieka bardzo wysokiej próby – skromnego, uczciwego, bezinteresownego, rzetelnego i życzliwego dla ludzi, a przy tym wzór dziennikarza bardzo kompetentnego i solidnego.