CO ZROBIĆ, GDY KOSZT LEASINGU PRZEKRACZA NASZE MOŻLIWOŚCI?

Ostatnie miesiące w gospodarce przebiegają pod znakiem rosnących stóp procentowych, inflacji oraz niepewnej sytuacji geopolitycznej.

Każde z tych zjawisk w różnym stopniu potęguje niepewność oraz powoduje zaciskanie budżetów firm i konsumentów. Może to również zwiększać obawy części osób przed podejmowaniem zobowiązań finansowych, zwłaszcza długoterminowych, jednak czy słusznie? Jak tłumaczy ekspert Santander Consumer Multirent, klient, który zdaje sobie sprawę, że koszt leasingu zaczyna przekraczać jego możliwości, nie pozostaje zostawiony samemu sobie.


Zobacz relacje:

MOTORYZACJA I PRAWO

ROZMAITOŚCI


 

Leasingobiorca z przejściowymi kłopotami finansowymi powinien w pierwszej kolejności rozważyć obniżenie wysokości miesięcznej raty. W tym celu może zwrócić się do leasingodawcy z prośbą o wydłużenie czasu trwania umowy leasingu operacyjnego do maksymalnego okresu 60 miesięcy (dotyczy pojazdów). W indywidualnych przypadkach dopuszczalne jest także wystąpienie klienta o tymczasową obniżkę raty z późniejszym wyrównaniem. W tym drugim przypadku data zakończenia okresu zobowiązania nie ulega zmianie.

W Santander Consumer Multirent stosowny wniosek z uzasadnieniem można złożyć przez Portal Klienta Multirent, co znacząco przyspiesza jego obsługę lub wypełnić formularz dostępny na stronie www i przesłać go mailem do Biura Obsługi Klienta – komentuje Wojciech Antosz, Kierownik Zespołu Obsługi Klienta z Santander Consumer Multirent. – Należy dołączyć do niego również aktualne dokumenty finansowe firmy w zależności od sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Po pozytywnej ocenie analityka, klient otrzymuje propozycję aneksu do umowy, zawierającą wysokość poszczególnych rat. Następnie pozostaje mu tylko podpisanie i odesłanie dokumentu do leasingodawcy oraz czekanie na nowy harmonogram rat. Sam aneks również można podpisać elektronicznie, co dodatkowo wpływa korzystnie na szybkość całego procesu.

W trudniejszych sytuacjach, w których mimo powyższych możliwości klient i tak nie będzie w stanie spłacać rat, rozwiązaniem może być wcześniejsze zakończenie leasingu. Wiąże się ono z wykupem pojazdu na firmę leasingobiorcy celem dalszej odsprzedaży lub cesja umowy na osobę trzecią.

Wniosek o wcześniejsze zakończenie umowy również można złożyć przez Portal Klienta Multirent. Następnie Santander Consumer Multirent przesyła symulację rozliczenia umowy obejmującą wymaganą kwotę do spłaty. Klient powinien podjąć decyzję o wykupie w ciągu 7 dni. Jeśli zaakceptuje warunki, przygotowujemy rozliczenie umowy oraz porozumienie rozwiązujące zobowiązanie, które mu udostępniamy. Klient ma od tej chwili tydzień na podpisanie i odesłanie dokumentów oraz uiszczenie wymaganej wpłaty na rachunek leasingodawcy – dodaje Wojciech Antosz.

Co jeśli rozwiązaniem jest wyłącznie cesja?

Przejmującym umowę przy cesji mogą być osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarcze i spółki. Dodatkowo akceptowane są inne działalności rejestrowane np. komornik, rolnik, szkoły, kluby sportowe, fundacje itp. Nie istnieje jednak możliwość przeprowadzenia cesji na osobę prywatną.

W przypadku cesji nowy klient przejmuje pojazd wraz z ratami pozostałymi do spłaty i z możliwością wykupu pojazdu po zakończeniu umowy. W tym procesie umowę przejmuje się w niezmienionym kształcie, co nie wyklucza możliwości wprowadzenia zmian w późniejszym terminie (np. dokonanie zmiany harmonogramu spłaty rat). Warunkiem przeprowadzenia cesji jest pozytywna ocena przejmującego zobowiązanie wystawiona przez analityka kredytowego.

Powyższe przykłady pokazują, że klienci nie muszą każdego dnia obawiać się, co się stanie, jeśli ich zdolność finansowa pogorszy się – komentuje Wojciech AntoszIstnieje wiele opcji, dzięki którym można utrzymać leasing mimo przejściowych kłopotów, a w ostateczności zdecydować się na wcześniejsze zakończenie umowy bądź cesję. Odejście klienta oczywiście nigdy nie jest zjawiskiem pożądanym, jednak dobremu leasingodawcy powinno zależeć przede wszystkim na tym, żeby pokazywać mu, że to właśnie jego potrzeby liczą się najbardziej. Dzięki temu istnieje szansa, że gdy sytuacja się polepszy, ponowi się z nim współpracę.