AKTYWNA MOBILNOŚĆ W CZASIE PANDEMII COVID-19

Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, przy wsparciu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowało raport zatytułowany „Pieszo i rowerem przez miasto. Stan obecny i perspektywy rozwoju aktywnej mobilności w Polsce.”

Dokument wskazuje korzyści zdrowotne wynikające z przemieszczania się pieszo i rowerem, przytacza inspirujące przykłady z miast świata oraz zawiera praktyczne rekomendacje.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI

ECO


 

W opinii autorów raportu aktywna mobilność powinna stanowić podstawowy sposób przemieszczania się w mieście, zgodnie z tzw. odwróconą piramidą mobilności. Samochód znajduje się na jej drugim krańcu. Autorzy zauważają, że aktywna mobilność jest także nieodłącznie powiązana z urbanistyką oraz odpowiednim planowaniem przestrzennym. W dobrze zaplanowanym mieście średnia długość dystansów, jakie mamy do pokonania, zachęca do spaceru czy przejażdżki rowerem.

Aktywna mobilność jest niezwykle ważna dla naszego zdrowia, co potwierdzają badania naukowe, wskazujące na związki pomiędzy emisjami z transportu (np. dwutlenku azotu – NO2), a schorzeniami układu oddechowego. Dane badaczy z Krakowa wskazują, że aż 40 proc. nastolatków cierpi na alergię, a dzieci, które mieszkają blisko głównych traktów komunikacyjnych w mieście chorują częściej na astmę oskrzelową i alergiczny nieżyt nosa niż ich rówieśnicy mieszkający z dala od ruchu samochodowego.

– W czterech polskich miastach – Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu – od wielu lat przekraczane są dopuszczalne normy stężeń szkodliwego dwutlenku azotu. Tymczasem większość przyjętych w tym roku programów ochrony powietrza dla poszczególnych województw nie zawiera działań, które pozwoliłyby na skuteczne i niezwłoczne rozwiązanie problemu emisji z transportu. A przecież rozwój ruchu rowerowego i pieszego – jeśli towarzyszyć mu będzie spadek liczby podróży samochodem – ma szansę nie tylko doprowadzić do spełnienia norm jakości powietrza, ale przede wszystkim zapewnić nam możliwość życia w czystym środowisku – powiedziała Iwona Bojadżijewa, rzeczniczka kampanii Czyste Powietrze w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Aktywna mobilność a pandemia

Autorzy raportu zauważają, że pandemia koronawirusa przyspieszyła globalny trend zmian na rzecz aktywnej mobilności w wielu miastach. Według opublikowanego w listopadzie br. kompleksowego badania ruchu w Warszawie w ciągu roku odnotowano wzrost ruchu rowerowego o ponad 17 proc.! Już 41 proc. mieszkańców stolicy korzysta z rowerów, z czego 7 proc. robi codziennie lub kilka razy w tygodniu.

W czasie pandemii włodarze miejscy podejmują szereg działań, by ułatwić mieszkańcom bezemisyjne przemieszczanie się. Najczęściej wykorzystywanymi przez nich narzędziami są:
– zamykanie ulic dla samochodów – na stałe lub w weekendy (funkcjonujące już od dawna w Warszawie np. na Nowym Świecie);
– ograniczanie ruchu na niektórych ulicach tylko do lokalnego;
– wydzielanie na jezdni pasów tylko dla rowerzystów lub pieszych;
– wprowadzanie ograniczeń prędkości (np. strefa Tempo 30);
– rozwijanie przestrzeni współdzielonych (np. woonerfów).

Raport „Pieszo i rowerem przez miasto.” Wskazuje, że władze polskich miast mają wszystkie niezbędne narzędzia, aby promować aktywną mobilność i wspierać rozwój ruchu pieszego i rowerowego.

Czytaj raport