ALIANS RENAULT NISSAN: PRZYSPIESZENIE EFEKTU SYNERGII

Ren_46410

Z okazji corocznej konferencji Aliansu, w ramach której spotyka się w Amsterdamie kierownictwo Renault i Nissana, Carlos Ghosn potwierdził zamiar osiągnięcia do końca 2016 roku minimum 4,3 miliarda euro z tytułu efektów synergii.

Jest to niezbędne do dalszej poprawy wyników obydwu firm na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Obecnie w sektorze motoryzacyjnym trwa proces konsolidacji poszczególnych podmiotów. Niezbędne jest obniżanie kosztów, optymalizacja łącznej zdolności inwestycyjnej oraz podtrzymywanie zrównoważonego rozwoju obydwu firm.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


W tym celu Renault i Nissan zamierzają zwiększyć efekt synergii w następujących czterech dziedzinach: zakupy, inżynieria, produkcja i logistyka oraz zasoby ludzkie. Przygotowywany nowy projekt polegałby na określeniu zbieżnych obszarów w każdej z tych czterech dziedzin w celu ich wspólnego zarządzania.

Podstawowe zasady funkcjonowania Aliansu zostaną utrzymane: poszanowanie kultury i odrębności marek obydwu firm oraz wykorzystanie efektu synergii tylko w tych przypadkach, gdy jest on obustronnie korzystny.

– Alians między Renault i Nissanem opiera się na wzajemnym poszanowaniu oraz dążeniu do szybkiej realizacji wszystkich projektów zgodnie z zasadą “win-win”. Przy wdrażaniu nowych projektów konwergencji będziemy nadal podążali tą samą drogą, z zachowaniem tych samych zasad wzajemnego poszanowania i przejrzystości, jeszcze bardziej przyspieszając tempo – powiedział Carlos Ghosn, prezes Aliansu Renault-Nissan.

W przypadku zakupów projekt przewiduje dalsze zwiększanie spójności w celu osiągnięcia większej skuteczności w relacjach z dostawcami oraz dążenie do tworzenia wspólnych kierownictw działów zakupów w poszczególnych regionach.

W zakresie inżynierii celem projektu jest rozdzielenie tematów prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami pomiędzy Renault i Nissanem w celu poszerzenia spektrum badań Aliansu, przyspieszenie wdrażania wspólnych platform, określenie i wdrożenie wspólnej strategii w zakresie podzespołów mechanicznych, optymalizacja wykorzystania stanowisk badawczych.

Wyzwaniem w zakresie produkcji i logistyki jest poprawa efektywności zakładów produkcyjnych poprzez systematyczne wdrażanie najlepszych praktyk każdej z obu firm, optymalizacja inwestycji w prace badawczo-rozwojowe (CAPEX) poprzez standaryzację procesów produkcyjnych, poprawa wykorzystania obecnych mocy produkcyjnych i zmniejszenie wskaźnika CAPEX, zwiększenie efektywności logistycznej pomiędzy zakładami i pomiędzy regionami.

W zakresie zasobów ludzkich wsparcie dla spójnego wykorzystania wybranych profili zawodowych (wspólne cele, spójne procedury dotyczące zasobów ludzkich, wymiana personelu), wprowadzenie wspólnej polityki zarządzania talentami, poszukiwanie dodatkowych efektów synergii w zakresie zasobów ludzkich na szczeblu poszczególnych krajów, regionów i Grupy, dzięki wspólnemu wykorzystaniu doświadczeń.

Dla każdej z tych czterech dziedzin wyznaczony został dyrektor, który ma zaproponować środki niezbędne do wdrożenia projektu: Christian Vandenhende (zakupy), Tsuyoshi Yamaguchi (inżynieria), Shouhei Kimura (produkcja i logistyka) oraz Marie- Françoise Damesin (zasoby ludzkie).

W swoich działaniach będą oni zobowiązani do kierowania się zarówno ogólnym interesem Aliansu, jak i interesem Renault i Nissana. Wnioski z przeprowadzonej analizy zostaną zaprezentowane przedstawicielom pracowników do końca pierwszego kwartału br.