ALLIANZ: POLISA NA DZIURAWE DROGI

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Allianz wprowadza do swojej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych nową klauzulę „Równa Droga”. To ubezpieczenie od następstw wjechania na uszkodzony fragment drogi.

Zły stan nawierzchni dróg, koleiny, uszkodzenia – jazda po większości dróg w naszym kraju, szczególnie w miastach, jest dla kierowców sporym wyzwaniem, a usterki spowodowane uszkodzeniami w jezdni nie należą do rzadkości. Choć drogowcy każdego roku podejmują naprawy uszkodzonych nawierzchni, to wciąż powstają nowe uszkodzenia. Koszty naprawy usterek spowodowanych przejechaniem kołami po uszkodzonej nawierzchni są zwykle dość wysokie, a dochodzenie odszkodowań jest często skomplikowane i długotrwałe. Rozwiązaniem problemów z tym związanych jest wprowadzona właśnie do oferty Allianz klauzula „Równa Droga” – ubezpieczenie, które chroni od następstw szkód związanych z wjechaniem na uszkodzoną drogę.

„Równa Droga” to ubezpieczenie, które chroni praktycznie wszystkie części pojazdu narażone na uszkodzenia z powodu złego stanu nawierzchni, m.in. felgi i opony, elementy układu zawieszenia, układu hamulcowego, a także wydechowego. Klauzulą mogą być objęte samochody osobowe oraz ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 2 ton.

„Równa Droga” sprzedawana jest jako dodatkowa klauzula do ubezpieczenia autocasco. Ubezpieczenie daje kierowcom większy zakres ochrony, a jednocześnie zapewnia ochronę zniżki, co oznacza, że likwidacja szkody w ramach „Równej Drogi” nie powoduje zmniejszenia zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne.

Suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł i nie ma przy tym wyznaczonej dolnej granicy wypłaty odszkodowania ani franszyzy integralnej. Cena tej opcji wynosi od 45 zł do 90 zł, w zależności od pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego, który posiada klient. Z ubezpieczenia można skorzystać przy wykupywaniu polisy AC, można je też dokupić w trakcie trwania polisy.

Nasz komentarz: Stan naszych dróg jest koszmarny, stąd inicjatywa Allianz jest cenna. Radzimy jednak przed wykupieniem ubezpieczenia bardzo dokładnie zapoznać się z jego warunkami, abyśmy nie byli rozczarowani w przypadku spornych kwestii po zaistnieniu szkody!