AUDI: INICJATYWA URBAN FUTURE – 5 HIPOTEZ

Audi ist Top-Arbeitgeber in Europa

W roku 2050 w miastach mieszkać będzie siedem miliardów ludzi. W jaki sposób mieszkańcy będą się po nich poruszać? Jak różne formy mobilności będą ze sobą współgrać?

Te i inne pytania postawiła sobie inicjatywa Audi Urban Future współpracująca w ramach projektu „Extreme Cities Project“ z renomowanym amerykańskim Uniwersytetem Columbia. W toku wspólnej pracy, obie instytucje opublikowały pięć hipotez dotyczących megametropolii przyszłości.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Dodatkowo Audi, tworząc raport dotyczący metropolii Boston, bada możliwość stworzenia konkretnego projektu mobilności intermodalnej. Marka z czterema ringami zaprezentowała oba przedsięwzięcia podczas tegorocznego festiwalu „Ideas City Festival“, zorganizowanego przez New Museum w Nowym Jorku.

W centrum zainteresowania projektu „Extreme Cities Project“ znajdują się wizje metropolii roku 2050, kiedy to, jak się przewiduje, ludność miast będzie tak liczna niczym obecne narody. Projekt badawczy ukazuje pewne szanse i wskazuje, by przyszłość pojmować jako potencjał. To, w czym konkretnie tkwi innowacyjny potencjał urbanizacji przyszłości, ukazuje pięć hipotez, które Uniwersytet Columbia sformułował we współpracy z Audi.

Zasadniczym celem postawionych hipotez jest wyobrażenie sobie warunków życia w mieście w skrajnej postaci, przełamując w ten sposób panujące ogólnie wzorce myślowe i behawioralne.

Pięć postawionych hipotez to „Demografia“, „Asymetryczna mobilność“, „Kompleksowość“, „Migracja“ i „Tolerancja“. Po raz pierwszy opinii publicznej przedstawił je Luca de Meo, szef marketingu i sprzedaży Audi.

Obok strategicznego spojrzenia na megametropolie jutra, marka z Ingolstadt kładzie nacisk na stworzenie konkretnej perspektywy dla zrównoważonych koncepcji mobilności w miastach, tak by nadać kształt nagrodzie Audi Future Award 2012, którą już po raz drugi przyznano w roku ubiegłym. W tym celu, Audi zaprosiło do dyskusji przy jednym stole jej laureata, biuro architektoniczne Höweler + Yoon Architecture, decyzyjnych przedstawicieli regionu Boston/Washington oraz ekspertów z firmy. Wspólnie omówiono aktualny stan raportu „City Dossier Boston“ – opracowania będącego analizą miasta i regionu Boston pod względem społecznym, przestrzennym i technicznym, ze szczególnym naciskiem na mobilność.

Wnioski płynące z dyskusji z pewnością legną u podstaw planowanego laboratorium testującego mobilność. Eksperci Audi z różnych działów, m. in. z Działu Rozwoju Technicznego i Działu Strategii Produkcji, analizują, które innowacje i jaka wiedza producenta mogą zostać uwzględnione w koncepcji mobilności przyszłości w Bostonie.

Oba spotkania towarzyszą festiwalowi „Ideas City Festival“, tórego głównym sponsorem od 2011 roku jest Audi.

ASYMETRYCZNA MOBILNOŚĆ

Dawniej „przebyć drogę od A do B“ oznaczało podjęcie jednoznacznej decyzji. Należało wybrać, czy sensowniej jest przyjechać na umówione spotkanie samochodem czy pociągiem, albo czy może lepiej odwołać spotkanie i spędzić wieczór w zaciszu domowym, ponieważ wyprawa do centrum miasta po prostu pochłaniała zbyt dużo czasu. Dziś można zauważyć, że podejmowanie stosownej decyzji trwa dłużej. By się przemieszczać i dodatkowo załatwiać sprawy związane z codziennym życiem, ludzie wykorzystują różne środki transportu. Podróżując pociągiem, za pomocą smartphone’a sprawdzają skrzynkę mailową, a korzystając ze słuchawek i kamery, uczestniczą w wideokonferencji, która odbywa się na drugim końcu świata. Hipoteza „Asymetryczna mobilność“ podkreśla, że mobilność w roku 2050 będzie jeszcze bardziej elastyczna. Przesiadanie się z jednego środka lokomocji do drugiego będzie w przyszłości najprawdopodobniej o wiele prostsze.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Miasta to miejsca, w których spotykają się różne klasy społeczne, grupy etniczne i multikulturowe idee. Miasto, wykorzystując wspólną infrastrukturę i technikę łączy te czynniki. Hipoteza „Kompleksowość“ wypływa z założenia, że pociąga to za sobą olbrzymią koncentrację wiedzy w miejskim otoczeniu. Gdyby doprowadzić do wymiany idei i danych, które w godzinach szczytu docierają do centrów wielkich miast, efektem byłby wysoki poziom kreatywności. W megametropoliach jutra, na niewielkim obszarze skupi się więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Naturalnym tego efektem będzie większa wymiana myśli i wyższy potencjał w zakresie innowacji.

MIGRACJA

Miasta powstają wskutek migracji. Ich tożsamość jest nieustannie na nowo formowana w wyniku dopływu nowych mieszkańców. Za 40 lat migracja nie będzie jednorazowym wydarzeniem w życiu człowieka, lecz normą. W przyszłości ludzie będą często przeprowadzać się z jednej światowej metropolii do innej. Na przykład dziś mieszkamy w Berlinie i pracujemy dla firmy z siedzibą w USA. W 2015 roku otrzymamy ofertę pracy w Nowym Jorku, w 2020 roku w Londynie, w 2030 roku nasze dzieci wyjadą do Azji, a my przeprowadzimy się za nimi. Jasna granica między domem, a drogą ulegnie zatarciu.

TOLERANCJA

Efektywność i produktywność wielkich miast bazuje m. in. na ich „tolerancji“. Przestrzeń miejska wspiera współpracę między ludźmi. Łatwo tu wejść w kontakt z innymi i korzystać spontanicznie z różnych ofert. To może z kolei korzystnie wpłynąć na poprawę warunków życia w mieście. Przypadkowość międzyludzkich kontaktów jest źródłem nowych impulsów i nowych idei. „Ekstremalne miasta“ zyskują na tolerancji poprzez wpieranie nowych form współżycia ludzkiego. Gdzie dziś w ramach „Community Garten“ małe wspólnoty zakładają ogrody, może jutro powstać inicjatywa, dzięki której sąsiedztwo będzie zaopatrywane w zebrane plony.

DEMOGRAFIA

Postęp medycyny i opieka zdrowotna przyczyniły się do tego, że średnia długość życia mieszkańców Ziemi wzrosła. W roku 2050, na całym świecie dwa miliardy mieszkańców miast będzie miało ponad 60 lat. Stworzy to niewyobrażalne możliwości. Już dziś stałym elementem wizerunku miasta jest aktywne uczestnictwo ludzi starszych w jego życiu. Dzięki elastycznym strukturom społecznym i technicznym, jak np. nieograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, sieci instytucji kultury oraz dzięki transferowi wiedzy między pokoleniami, wzrasta jakość życia. Miasto jako przestrzeń życiowa i mieszkalna ulega wzmocnieniu. W miastach otwiera się dostęp do najróżniejszych inicjatyw: edukacji, systemu opieki zdrowotnej, instytucji kultury i nowych pól działalności. Życie w mieście ma coś do zaoferowania ludziom w każdym wieku. Wyzwala to kreatywną energię i popycha naprzód innowacje.