AUDI: NAGRODA URBAN FUTURE AWARD 2012 PRZYZNANA

Nagrodę Audi Urban Future Award 2012, za koncepcję nowoczesnej urbanizacji regionu metropolii Boston/ Waszyngton, zdobyło amerykańskie biuro architektoniczne Höweler + Yoon Architecture.

Cenna pod względem urbanistycznym i architektonicznym koncepcja „Shareway“ – „wspólnej drogi“ stworzona przez amerykańskich architektów, oznacza rewolucję w codziennych dojazdach z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Jej przewodnią myśl, stanowi spojenie komunikacji indywidualnej i publicznej za pomocą nowatorskiej platformy komunikacyjnej. Łączy ona istniejącą infrastrukturę, z inteligentnymi drogami komunikacyjnymi i sieciami.

Za swój całościowo sterowany system komunikacji, biuro Höweler + Yoon Architecture otrzymało nagrodę pieniężną w wys. 100 tys. euro.

Nagroda Audi Urban Future Award ma się przyczynić do lepszego poznania metropolii jutra, ponieważ dopiero rozwój miast pokaże, jaką formę będzie mogła przybrać indywidualna mobilność. Aby dzisiaj móc aktywnie wpływać na kształt jutra, Audi musi zrozumieć znaczące wzorce urbanistyczne i ich rolę dla mobilności jutra.

Projekt zespołu Höweler + Yoon Architecture, Boston/ Waszyngton „American Dream“ jest zupełnie nową koncepcją. Jego podstawę stanowi nowy konsensus społeczny. W jego centrum znajduje się wspólnota mieszkańców, dzielenie się z innymi jest ważniejsze niż posiadanie. Ważnym elementem koncepcji jest nowa organizacja i powiązanie wszystkich środków komunikacji w jedną, zaawansowaną technologicznie, optymalną i ciągle aktywną główną arterię komunikacyjną.

Tzw. „Bundle“ przebiega przez cały region od Bostonu do Waszyngtonu oraz w efektywny sposób łączy przedmieścia i miasta w jedną przestrzeń liczącą ponad 53 miliony mieszkańców.

Więcej na ten temat na stronie mooove.com.