AUTOMOBILKLUB ŚLĄSKI: POWSTANIE ŚLĄSKIE A POWSTANIE KLUBU

Obchody stulecia III Powstania Śląskiego, które wybuchło nocą z 2 na 3 maja 1921 roku, są godną okazją do przypomnienia ważnej postaci, związanej z historią Śląska i sportu samochodowego w tym regionie.

Niemiecki arystokrata Hans Georg von Oppersdorf (1966-1948) pochodził z Głogówka na Opolszczyźnie. Poślubił polską księżnę Dorotę Radziwiłłównę, doczekali się dwanaściorga dzieci. Jako katolik ze Śląska stał się polonofilem, wspierającym Powstania Śląskie i opowiadającym się za polskością Śląska. Wydziedziczony przez rodzinę wyniósł się do Polski, wstąpił do stołecznego Automobilklubu Polski.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

To właśnie on w czerwcu 1923 roku wystosował z Zakopanego (mieszkał tam przez pewien czas w hotelu „Stamary”) do wojewody śląskiego Antoniego Schultisa pismo (w języku niemieckim – nie mówił po polsku!) z propozycją powołania Śląskiego Klubu Automobilowego – stowarzyszenia, które miało stać się jednym z czynników, potwierdzających polskość Śląska. 13 marca 1924 roku z inicjatywy Oppersdorffa, Józefa Gawrycha i Jana Bukowskiego odbyło się spotkanie z udziałem cywilnych i wojskowych władz Górnego Śląska, na którym zapadła decyzja o utworzeniu Śl.K.A., oficjalnie zarejestrowanego 19 listopada 1924 roku. Hrabia Oppersdorf zasiadał w pierwszym zarządzie Śl.K.A.

Był postacią tragiczną. Jako polonofil został odrzucony przez Niemców – łącznie z własną rodziną. Jako Niemiec zamieszkał w Katowicach (przy ul. Mariackiej) – ale nie został do końca zaakceptowany przez Polaków. Zamożny arystokrata popadł w ubóstwo. Zmarł po II wojnie światowej we francuskim Lourdes.

Jak widać Śląski Klub Automobilowy (około roku 1934 przemianowany na Automobilklub Śląski) ma swoje początki związane pośrednio z Powstaniami Śląskimi. Dodajmy, że działalność tego stowarzyszenia wspierał również wybitny bojownik o polskość Śląska, Wojciech Korfanty, dyktator III Powstania Śląskiego. Jego syn Witold był aktywnym zawodnikiem tego klubu, startującym m.in. w drugiej połowie lat trzydziestych w samochodowych wyścigach górskich pod Ojcowem.