AXA DIRECT: UŁATWIENIA W LIKWIDACJI SZKÓD

pudzian

W dzisiejszym zabieganym świecie coraz więcej spraw można załatwić poprzez rozmowę telefoniczną lub drogą mailową. W ofercie ubezpieczycieli komunikacyjnych takie rozwiązanie jest również coraz bardziej powszechne.

W celu skrócenia czasu likwidacji szkody AXA Direct proponuje uproszczoną ścieżkę likwidacji, pozwalającą na wypłatę należnego odszkodowania szybciej – ograniczając formalności do niezbędnego minimum.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


– Przy prostej ścieżce rzadko prosimy o przesyłanie jakichkolwiek dokumentów. Wszystko odbywa się poprzez telefoniczny kontakt z klientem, co znacznie skraca proces likwidacji. Specjalista AXA Direct kontaktuje się z uczestnikami zdarzenia. Potwierdza okoliczności, rozmiary szkody i zbiera wszelkie informacje niezbędne do jak najszybszego zamknięcia sprawy – mówi Filip Jaworski, Kierownik Działu Rejestracji Szkód AXA Direct.

Kryteria kwalifikujące szkodę na uproszczoną ścieżkę likwidacji to przede wszystkim niewielki zakres uszkodzeń i co za tym idzie kwota wypłacanego odszkodowania. Zaistniałe okoliczności zdarzenia nie mogą budzić wątpliwości ubezpieczyciela. Kluczowy w rozpatrywaniu takich spraw jest również stały i możliwie szybki kontakt ze wszystkimi uczestnikami zdarzenia – zarówno z poszkodowanym jak i sprawcą.

Korzyści, jakie płyną z prostego procesu likwidacyjnego, to przede wszystkim czas likwidacji szkody, który w przypadku szkód z OC skraca się do około 3 – 4 dni.
W przypadku posiadaczy polisy autocasco, może być nawet o połowę krótszy. Szkody wypłacane z ubezpieczenia AC, mogą zostać rozpatrzone w trakcie jednej rozmowy telefonicznej, a pieniądze na naprawę pojazdu poszkodowany otrzymuje nawet w ciągu kilku dni.

– Aktualnie na prostej ścieżce likwidacji rozpatrywane jest około 12 proc. szkód. Spodziewamy się, że z roku na rok ta liczba będzie się stale zwiększać – dodaje Filip Jaworski.