BMW: REDUKCJA EMISJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW GRUPY

Nie tylko na aktualny, ale też na przyszły rozwój elektromobilności ukierunkowuje w dużym stopniu swoją działalność zaopatrzeniową BMW Group.

Wraz z rozwojem e-mobilności tworzenie wartości w sieci dostawców staje się coraz ważniejsze, zarówno w obszarze emisji CO2, jak i w pozyskiwaniu tzw. krytycznych surowców, potrzebnych choćby do produkcji ogniw akumulatorowych.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Do 2030 roku BMW Group zamierza wypuścić na drogi ponad siedem milionów pojazdów zelektryfikowanych, z czego dwie trzecie będą w pełni elektryczne. Biorąc pod uwagę tę skalę, dział zaopatrzenia Groupy dba o to, aby z jednej strony wzrost wolumenu mógł być odzwierciedlony w łańcuchu dostaw, a z drugiej strony, aby realizowane były wymagania dotyczące zrównoważonego działania.

Wraz z rosnącym popytem na pojazdy zelektryfikowane rośnie również zapotrzebowanie na komponenty i części do produkcji tych pojazdów. Dział zaopatrzenia podejmuje działania szczególnie w przypadku ogniw akumulatorowych. Producent kupuje ogniwa obecnej, piątej generacji od 4 dostawców. Ponieważ odpowiadają one za dużą część kosztów napędu pojazdu zelektryfikowanego, to właśnie w tym miejscu znajduje się największa dźwignia długoterminowej redukcji wydatków.

W obszarze zakupów firma nacisk kładzie się na trzy główne tematy: przestrzeganie norm środowiskowych i społecznych oraz praw człowieka, ochronę zasobów naturalnych oraz redukcję emisji CO2 w łańcuchu dostaw.

W nowym, elektrycznym iX zastosowanie odnawialnej ekologicznej energii w produkcji ogniw akumulatorowych w połączeniu ze zwiększonym wykorzystaniem surowców wtórnych zmniejsza emisję CO2 w łańcuchu dostaw o 17 proc. w porównaniu z tym samym pojazdem, dla którego środki te nie zostałyby wdrożone. Jednocześnie marka zmniejszyła udział kobaltu w materiale katodowym do mniej niż dziesięciu procent i zwiększyła udział niklu wtórnego do 50 procent.

Od 2014 r. wszyscy bezpośredni dostawcy BMW Group są zobowiązani umownie do przestrzegania praw człowieka i rozszerzonych standardów środowiskowych i społecznych oraz do wprowadzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska.

Dział zaopatrzenia BMW Group podjął dodatkowe działania, aby zapewnić, że wydobycie i przetwarzanie kobaltu odbywa się zgodnie z normami zrównoważonego rozwoju i że nie występują problemy z warunkami pracy, takie jak praca dzieci. Dlatego też firma kupuje kobalt i lit bezpośrednio od samych kopalń i udostępnia je dostawcom ogniw akumulatorowych. W 2018 roku BMW Group wraz z innymi partnerami uruchomiła w Kongo międzybranżową inicjatywę Cobalt for development.

Ważne jest również, aby kopalnie i huty były certyfikowane zgodnie z surowymi, uznawanymi na całym świecie standardami. Oprócz przestrzegania norm społecznych oraz praw człowieka kluczową rolę odgrywa odpowiedzialne wykorzystanie ograniczonych zasobów naturalnych. BMW Group postawiła sobie za cel znaczne zwiększenie udziału surowców z recyklingu, tzw. surowców wtórnych, do 2030 r. oraz wielokrotne wykorzystywanie surowców w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Celem BMW Group jest zmniejszenie do 2030 r. udziału emisji CO2 na jeden pojazd w łańcuchu dostaw o 20 procent w porównaniu z rokiem 2019. Wykorzystanie zielonej energii elektrycznej do produkcji ogniw akumulatorowych w iX doprowadziło do znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw.