BOSCH: JUBILEUSZ ESP – SYSEM RATUJĄCY ŻYCIE

Firma Bosch skonstruowała system ESP i jako pierwsza na świecie wprowadziła go do produkcji seryjnej w 1995 roku. Od tego czasu liczba wyprodukowanych systemów stabilizacji toru jazdy osiągnęła poziom 75 milionów, a firma Bosch wniosła tym samym poważny wkład w poprawę bezpieczeństwa na drogach.

W 2012 roku niemal co drugi nowy samochód osobowy na świecie będzie wyposażony w system ESP.

Elektroniczny system ESP, zwłaszcza na śliskiej jezdni lub podczas zbyt szybkiego pokonywania zakrętów, pozwala zachować stabilność toru jazdy i częstokroć uniknąć ciężkiego wypadku spowodowanego poślizgiem.

– ESP jest najważniejszym systemem bezpieczeństwa w pojeździe zaraz po pasach bezpieczeństwa i w minionych latach przyczynił się do uratowania życia wielu ludziom. Od roku 2010 produkujemy na świecie więcej systemów ESP niż ABS – podsumował wyniki licznych badań skuteczności systemu Gerhard Steiger, Prezes działu branżowego Bosch Chassis Systems Control.

ESP jako wyposażenie seryjne

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) system jest efektywnym narzędziem w przeciwdziałaniu śmiertelnym wypadkom drogowym. Według przeprowadzonych badań aktywny system bezpieczeństwa może zapobiegać nawet 80 proc. wypadków spowodowanych poślizgiem. Dlatego coraz więcej krajów wprowadza regulacje nakazujące obowiązkowy montaż seryjny systemów ESP we wszystkich nowo produkowanych pojazdach. W Europie taki przepis dotyczy już wszystkich pojazdów, które uzyskają homologację po upływie października 2011.

Od listopada 2014 system ESP będzie montowany w seryjnym wyposażeniu wszystkich nowych samochodów wyprodukowanych w Europie. Już dziś 72 proc. wszystkich nowych samochodów osobowych i samochodów użytkowych o mniejszym tonażu w Europie jest wyposażonych w system ESP. Obowiązek seryjnego montowania systemu we wszystkich pojazdach o masie do 4,5 tony został już wprowadzony w USA. W Australii, Japonii, Korei i Rosji odpowiednie przepisy wejdą w życie w nadchodzących latach.

Obecnie na świecie system ESP posiada 48 proc. wszystkich samochodów osobowych i samochodów użytkowych o mniejszym tonażu. W Chinach już niemal co piąty nowy samochód osobowy jest seryjnie wyposażony w system ESP.

Od czasu wprowadzenia systemu do produkcji seryjnej firma Bosch stopniowo doskonaliła i rozwijała koncepcję, uzupełniając ją o dalsze funkcje. Pierwsza wersja systemu ważyła 4,3 kg, podczas gdy aktualna 9. generacja w wersji podstawowej waży zaledwie 1,6 kg i jest nie tylko dużo lżejsza, ale także bardziej kompaktowa. W podobnej mierze udało się obniżyć koszt produkcji systemu, co w istotny sposób przyczyniło się do upowszechnienia tego ważnego systemu bezpieczeństwa także w mniejszych samochodach.

Systemy wspomagające bazujące na ESP

Nowe systemy wspomagające to jeszcze bezpieczniejsza i bardziej komfortowa jazda samochodem. Bosch opracowuje funkcje, które automatycznie utrzymują bezpieczną odległość do pojazdu jadącego z przodu, parkują samochód w wąskich miejscach i ostrzegają kierowcę w sytuacjach krytycznych. Wiele z tych funkcji łączy jedna wspólna cecha: potrafią hamować automatycznie, bez udziału kierowcy. Za wykonanie manewru hamowania odpowiada właśnie system ESP.

W pojazdach już wyposażonych w ten system można łatwiej integrować kolejne funkcje bezpieczeństwa i komfortu. Podstawą jest w tym przypadku integracja sieciowa z czujnikami rejestrującymi bezpośrednie otoczenie pojazdu. Czujniki pełniące funkcję zmysłów ludzkich rozpoznają innych uczestników ruchu, określają ich odległość, prędkość oraz kierunek poruszania się. Bosch oferuje bogaty asortyment funkcji bazujących na czujnikach ultradźwiękowych, czujnikach wideo oraz czujnikach radarowych, np. system ACC (Adaptive Cruise Control) oraz inteligentny system hamowania awaryjnego.