CDP: NISSAN WYRÓŻNIONY ZA DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Nissan po raz kolejny został wyróżniony przez CDP, globalną organizację pozarządową zajmującą się ochroną środowiska, za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

CDP doceniło wysiłki Nissana w zakresie bezpieczeństwa wodnego – przyznało firmie miejsce na prestiżowej liście liderów po raz piąty z rzędu. Wyróżnienie zostało przyznane japońskiej marce również za działania z zakresu zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi, dzięki czemu znalazła się ona na liście liderów po raz jedenasty z rzędu.


Zobacz także:

PKEOM: ZMIANY DLA SUV-ÓW W PARYŻU POPARTE
 

ECO


 

Organizacja CDP każdego roku zbiera dane na temat wpływu działalności firm na środowisko i tworzy na tej podstawie ranking, który jest uznawany za wzorcowy międzynarodowy standard środowiskowej przejrzystości biznesu. Organizacja non-profit doceniła Nissana za:

– Kompleksowe zarządzanie wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwem wodnym, w tym działania podejmowane przez Globalny Komitet ds. Zarządzania Kwestiami Środowiskowymi oraz komitety regionalne, aby wyeliminować potencjalne ryzyka,
– System wynagrodzeń kadry kierowniczej oparty na wskaźniku zmian klimatycznych,
– Promowanie celu neutralności węglowej do roku 2050, przyjętego przez Nissana dla całej swojej działalności i cyklu życia produktów,
– Uruchomienie EV36Zero – pierwszego na świecie ekosystemu produkcji samochodów elektrycznych – w zakładach Nissana w Sunderland w Wielkiej Brytanii,
– Cel redukcji emisji CO2 zgodny z inicjatywą Science Based Targets,
Ocenę ryzyka związanego z wodą w zakładach produkcyjnych na całym świecie,
Zmniejszenie zużycia wody poprzez uzdatnianie wody ściekowej i efektywne wykorzystywanie wody deszczowej w zakładach o wysokim ryzyku niedoboru wody,
Standardy gospodarowania wodą ściekową, które są bardziej wyśrubowane niż obowiązujące przepisy i zapewniają kontrolę jakości wody.

Makoto Uchida, dyrektor generalny firmy Nissan, tak skomentował przyznanie nagrody: Innowacje, które wzbogacają życie naszych klientów, to cel naszego przedsiębiorstwa. Dlatego zrównoważony rozwój jest niezmiennie najważniejszym elementem naszej działalności. Z wielką dumą po raz kolejny przyjęliśmy od CDP wyróżnienie w kategorii bezpieczeństwa wodnego oraz uznanie dla naszych konsekwentnych wysiłków w budowaniu pozycji lidera w kategorii zarządzania ryzykiem związanym ze zmianą klimatu. Nissan z determinacją dąży do spełniania oczekiwań wszystkich interesariuszy i nadal będzie realizować inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby stworzyć czystszy, bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla wszystkich świat.