CITROEN: JERZY PRZĄDKA DYREKTOREM HANDLOWYM

Kolejne zmiany zaszły w firmie Citroen Polska poty, jak Jacek Trojanowski objął funkcję Dyrektora firny. Na stanowisko Dyrektora Handlowego został powołany Jerzy Prządka, a Paweł Orlik został Dyrektorem Marketingu.

Jerzy Prządka przez trzy ostatnie lata zarządzał Dyrekcją Public Relations, a Paweł Orlik piastował stanowisko Szefa Reklamy i Promocji. Obaj panowie są długoletnimi pracownikami firmy.

Dyrektor Handlowy i Dyrektor Marketingu podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Marki Citroën, Jackowi Trojanowskiemu.

Za działania public relations odpowiada obecnie Marta Turska.