CONTINENTAL: OPONY ECOREGIONAL POMAGAJĄ REALNIE OSZCZĘDZAĆ PALIWO

W strukturze kosztów floty transportowej około 30% udziału stanowią wydatki związane z paliwem.

Sytuacja może się jeszcze pogłębiać w przypadku systematycznego wzrostu cen oleju napędowego. Dlatego tak ważne jest zrównoważone podejście do zarządzania flotą.


Zobacz także:

NOKIAN: WYBÓR OPON I ODPOWIEDNIE NAWYKI MAJĄ WPŁYW NA ŚRODOWISKO

OPONY


 

Continental promuje wykorzystanie całej wiedzy z zakresu opon, ich serwisowania, digitalizacji i mapowania procesów oraz analizy danych. Pełne wykorzystanie potencjału opon jest możliwe tylko przy pomocy dobrego rozwiązania w zakresie cyklu życia, obejmującego zarządzanie karkasami oraz wysoki poziom przejrzystości użytkowania dzięki rozwiązaniom cyfrowym.

Podejście promujące najniższe całkowite koszty jazdy (Lowest Overall Driving Costs) opiera się na ścisłej współpracy z klientem. W praktyce oznacza to np. przekazania danych telemetrycznych, które są analizowane przez zespół Continental w celu przedstawienia propozycji obniżenia kosztów. Następnie rozwiązanie to jest wspólnie wdrażane w życie. Zamiast jedynie obliczać potencjalne oszczędności, zespół Continental angażuje się aktywnie włączając w projekt sieć partnerów serwisowych.

Test opon EcoRegional z flotą Anneberg Transpol

Firma Anneberg Transpol działa na polskim rynku już ponad 30 lat. Obecnie spółka posiada ok. 100 ciągników. Specjalizacją firmy są przewozy towarów ciekłych cysternami, a także towarów sypkich i towarów przewożonych w tzw. sztukach przesyłki.

W lipcu 2021 r. Continental wraz z Anneberg Transpol rozpoczął test opon EcoRegional. Celem było zmierzenie realnej oszczędności zużycia paliwa. Początkowo wyodrębniono grupę 13 ciągników, które przez co najmniej rok wcześniej jeździły bez migracji opon, co umożliwiło zebranie wiarygodnych danych wejściowych do porównania z wynikami tekstu. Następnie należało dopilnować by testowane opony użytkowane były na tych samych ciągnikach i rodzaju transportu przez cały okres testowy. W ciągu 14-miesięcznego testu warunki te udało się spełnić 10 ciągnikom.

Nie we wszystkich pojazdach udało się zaobserwować poprawę zużycia paliwa. Niektóre ciągniki wykazały oszczędności, inne zużyły więcej niż poprzednio. Zużycie paliwa zależy od wielu czynników, w tym stanu technicznego ciągników i naczep, geografii przewozów, warunków pogodowych, jakości paliwa oraz umiejętności kierowcy. Dlatego nie ma sensu rozmawiać o pojedynczych wynikach, a jedynie o średniej w badanej próbce testowanych opon, czyli 60 sztuk – mówi Jacek Miłkowski, Prezes Zarządu Anneberg Transpol.

Po okresie testowym zmierzono oszczędność na poziomie 0,9% zużycia paliwa. Przy średniej rentowności firm transportowych w Polsce na poziomie 3-7 %, taka minimalizacja kosztów przekłada się na realny wynik spółki. Biorąc pod uwagę średnie zużycie paliwa na poziomie 27l/100 km oraz przebiegi roczne rzędu 130 000 km, a także wielkość floty, to uzyskane roczne oszczędności paliwowe spółki Anneberg Transpol należy szacować na ok. 22,5 tys. litrów ON, czyli ponad 150 tys. PLN.

Pomimo tego, iż opony wpływają pośrednio lub bezpośrednio na blisko połowę czynników kosztowych we flocie, zadanie dokładnego zmierzenia tego wpływu nie jest łatwe. Potrzeba bardzo wnikliwie przyjrzeć się nie tylko samym oponom, ale również aspektom operacyjnym. Pozytywne efekty w jednym obszarze łatwo zniweczyć zaniedbaniem w innym, jeśli nie patrzymy na obraz całościowo. Przedstawiony przykład testów pokazuje jakiego rzędu oszczędności możemy się spodziewać, nawet przy niewielkiej z pozoru poprawie tak istotnego parametru jak wydajność paliwowa. Nowoczesna i konkurencyjna firma transportowa patrzy nie na cenę poszczególnych elementów, ale na całość rachunku kosztowego. W Continental pomagamy optymalnie dobrać rozwiązania i produkty zarówno dla flot dostawczych jak i ciężarowych – mówi Krzysztof Otrząsek, dyrektor działu sprzedaży flotowej, Continental Opony Polska.