CZY BĘDZIEMY SKAZANI TYLKO NA AUTORYZOWANE WARSZTATY?

czesci-war1

Aktualnie tylko dziesięć procent kierowców korzysta z ASO. Wygląda na to, że tylko tylu stać na obsługę w warsztatach autoryzowanych.

Ale sytuacja ta może się dramatycznie zmienić i już w ciągu kilku najbliższych lat udział ten, przymusowo, z powodu możliwej monopolizacji rynku może wzrosnąć nawet do 70 proc.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Inteligentne pojazdy i „gadające” części mogą nie chcieć „gadać” z Aftermarketem lub po prostu nie będą mogły.

Tempo rozwoju technologicznego i cyfryzacji sektora motoryzacyjnego gwałtownie rośnie. Do 2025 r. już 70 proc. pojazdów będzie „połączonych”, czyli będzie posiadać dostęp do Internetu i będzie zdolnych do wymiany danych pomiędzy pojazdem a innym urządzeniem, infrastrukturą, czy aplikacją.

Nic dziwnego, motoryzacja jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż na świecie. W Europie to właśnie sektor automotive inwestuje najwięcej w badania i rozwój, co pokazują dane Komisji Europejskiej.

Zdalna diagnostyka, alerty powiadamiające o możliwej awarii, „gadające części” tzn. komunikujące się wzajemnie lub informujące o ich stanie w celu zoptymalizowania łańcucha produkcji i dystrybucji – to tylko kilka przykładów innowacyjnych pomysłów, które już w zasadzie są rzeczywistością.

Jaki jest warunek ich realizacji? Aby móc spełniać zmieniające się potrzeby użytkowników i maksymalizować płynące z tego korzyści potrzeba dostępu do danych pojazdu. W miarę digitalizacji motoryzacji, wszyscy uczestnicy rynku muszą być w stanie rozwijać swoje modele biznesowe, aby dalej oferować konkurencyjne usługi. Konieczne jest więc zapewnienie niezakłóconej konkurencji na rynku motoryzacyjnym. Problem w tym, że obecnie takiej gwarancji nie ma.

Parlament Europejski już dwukrotnie w ostatnim czasie wezwał do konkretnego rozwiązania tej kwestii, prosząc Komisję Europejską o zbadanie i przedstawienie działań legislacyjnych w celu zapewnienia „sprawiedliwego, bezpiecznego i neutralnego technologicznie dostępu do danych w pojeździe w czasie rzeczywistym dla podmiotów zewnętrznych”. Na razie Komisja Europejska jest niestety „głucha” na wezwania Parlamentu.

– W erze cyfrowej, w której żyjemy, dane stały się surowcem, który stanowi podstawę do kreowania nowych modeli biznesowych zaspakajających coraz to nowe potrzeby konsumentów. Dane generowane przez samochody poprzez rejestrację informacji pochodzących z czujników czy sensorów można postrzegać jako niezbędną infrastrukturę do działania dla podmiotów oferujących produkty czy usługi na rynku motoryzacyjnym. Niestety, w obecnej chwili znaczna część tego rynku czyli Aftermarket nie ma swobodnego i znormalizowanego dostępu do nich. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało kiedyś, że nieprzetworzone dane są jak powietrze i powinny być wolne. Całkowicie się z tym zgadzam. Dane są niezbędne dla rozwoju innowacji, a w motoryzacji dostęp do nich dla wszystkich firm działających na rynku zapewni utrzymanie zdrowej konkurencji i niższych kosztów dla konsumentów – mówi Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Jak wskazuje Franke, cały motoryzacyjny łańcuch wartości musi mieć prawo do ewolucji modeli biznesowych i być w stanie konkurować na równi z producentami pojazdów poprzez zdalny i bezpośredni dostęp do pojazdu, jego danych, funkcji i zasobów w niezależny oraz niezakłócony sposób. Oczywiście, aby funkcjonowało to tak jak należy potrzeba dostęp do danych uregulować prawnie i to nie poprzez umowy B2B tylko w powszechnie obowiązujących aktach prawnych.

Konsekwencje zamknięcia dostępu do danych generowanych przez pojazdy i korzystanie z nich tylko przez wybrane podmioty mogą zatem niezależnemu rynkowi motoryzacyjnemu i samym konsumentom przynieść miliardowe straty.

– Miejmy nadzieję, że Parlament Europejski w nowym składzie będzie wspierał zdrową konkurencję w motoryzacji, a formująca się Komisja Europejska nowej kadencji szybko zajmie się tą palącą sprawą – konkluduje Franke.