DEALERZY WYGRALI PIERWSZĄ VAT-RUNDĘ W SĄDZIE

bohemia_salon 23

Związkowi Dealerów Samochodów udało się w końcu wywalczyć w sądzie administracyjnym odtajnienie pierwszego wniosku o derogację VAT. 10 lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w tej sprawie.

Skarga Związku Dealerów Samochodów dotyczyła odmowy udostępnienia przez Ministra Finansów jako informacji publicznej złożonego w listopadzie 2012 roku do Komisji Europejskiej wniosku o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej stosowania dyrektywy VAT w latach 2014-2018. Sąd uchylił decyzje Ministra Finansów odmawiające ujawnienia wniosku i nakazał Ministrowi ponowne rozpatrzenie wniosku Związku Dealerów Samochodów ze stycznia według zawartych w wyroku wytycznych.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI
ZWIĄZEK DEALERÓW SAMOCHODÓW


A w skrócie wytyczne te oznaczają, że według sądu, przepisy unijnego rozporządzenia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji nie mogły być podstawą do odmowy udostępnienia dealerom wniosku derogacyjnego, ponieważ jak wskazuje sama nazwa rozporządzenia dotyczy ono dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. Wniosek Związku Dealerów Samochodów dotyczył natomiast dokumentu autorstwa Ministra Finansów i będącego w jego posiadaniu.

Jedynym więc przepisem, który ogranicza Ministerstwo Finansów w ujawnieniu wniosku był art. 5 polskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej, który mówi, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu tylko ze względu ochronę informacji niejawnych oraz na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jak nietrudno się domyślić przesłanki te w przypadku wniosku o derogację VAT nie występują, więc wniosek będzie musiał zostać ujawniony.

Teraz należy poczekać kilka tygodni na pisemne uzasadnienie wyroku i jeżeli Minister Finansów nie będzie się odwoływał do NSA, to w połowie września wniosek powinien trafić do opinii publicznej.

Związek Dealerów Samochodów także głęboko liczy, że stanowisko przedstawione dziś przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie pierwszego wniosku przemówi do Ministerstwa Finansów i ujawni ono także treść przyjętego 11 czerwca i przekazanego do Komisji Europejskiej drugiego wniosku w sprawie derogacji w VAT (Związek wystąpił o jego upublicznienia i sprawa jest na etapie ponownego rozpatrzenia po pierwszej decyzji odmownej).