DĘBICA: SUKCES W RANKINGU EKSPORTERÓW

Firma Oponiarska Dębica S.A. – z wielkością eksportu wynoszącą 75,7 procent całości wartości sprzedaży w 2010 roku – należy do grona 30-stu największych polskich eksporterów według rankingu przygotowanego przez dziennik Rzeczpospolita. Spółka awansowała również w zestawieniu ogólnym największych polskich przedsiębiorstw aż o 44 miejsca, z pozycji 213. w 2009 roku na miejsce 169. w 2010 roku.

Dębica S.A. osiągnęła przychody w 2010 roku w wysokości niemal 1.8 mld zł, z czego blisko 1.4 mld zł pochodziło z eksportu. W 2010 roku łączne przychody ze sprzedaży za granicą największych eksporterów z ‘Listy 2000’ Rzeczpospolitej wyniosły 216,6 mld zł. Przeciętnie wartość eksportu wzrosła w minionym roku o 17 proc. w stosunku do 2009 r.

– Wysoka pozycja Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wśród polskich eksporterów została osiągnięta przede wszystkim dzięki ścisłej współpracy z naszym strategicznym udziałowcem, firmą Goodyear, której spółki obecne na wszystkich kontynentach zaopatrują się w wysokiej jakości opony produkowane w Dębicy. Tak dobry wynik jest również efektem konsekwentnie realizowanej strategii zarządzania Spółką, u podstaw której leżą efektywność kosztowa oraz inwestycje w produkcję opon do nowoczesnych pojazdów osobowych i ciężarowych – powiedział Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Kluczową pozycję w rankingu eksporterów zajęły firmy motoryzacyjne lub pracujące dla przemysłu motoryzacyjnego. Osiągnięte wyniki finansowe wskazują, że wartość wyekspediowanych za granicę wszystkich produktów tego przemysłu, a więc części i akcesoriów, komponentów, gotowych samochodów oraz silników, przekroczyła 17 mld euro, co oznacza, że cała branża poprawiła swoje wyniki w 2010 roku. Przewiduje się, że w 2011 roku sektor ten również odnotuje wzrost eksportu.

Ranking eksporterów jest kolejnym, w którym znalazła się firma. W rankingu 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej „Europa 500” dziennika Rzeczpospolita, Spółka zajęła 449. pozycję. O rosnącej pozycji przedsiębiorstwa w skali całego kraju świadczą także wnioski z analizy tegorocznego rankingu „Lista 500” dziennika Rzeczpospolita. Dębica S.A. zajęła w nim 37. lokatę pod względem udziału eksportu w całości sprzedaży. Z kolei w zestawieniu pięciuset największych polskich przedsiębiorstw w 2010 roku, opublikowanym przez tygodnik Polityka, T.C. Dębica S.A. zdobyła tytuł lidera branży oponiarskiej.

W dorocznym rankingu ,,Złotej Setki” Podkarpacia, dębicki producent opon został liderem eksportu w zestawieniu największych przedsiębiorstw regionu oraz zdobył wyróżnienie w kategorii kapitalizacja spółki, wielkość zatrudnienia oraz udział eksportu w sprzedaży.

Wśród 100 największych przedsiębiorstw regionu, dębicka Spółka uplasowała się na 5. pozycji w ogólnej klasyfikacji. Wśród ,,Złotych Dziesiątek” najlepszych firm regionu, Firma Oponiarska Dębica S.A. została doceniona aż w czterech kategoriach plebiscytu.