DĘBICA WŚRÓD FILARÓW POLSKIEJ GOSPODARKI

Firma Oponiarska Dębica S.A. została wyróżniona w rankingu kluczowych przedsiębiorstw – „Filarów Polskiej Gospodarki”. Jest to pierwszy w naszym kraju katalog dużych firm, odgrywających czołową rolę w poszczególnych województwach, a finaliści zostali wskazani przez lokalne samorządy.

Wyróżnione pięć przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, tak jak T.C. Dębica S.A., charakteryzuje się stabilnością ekonomiczną oraz posiada znaczący udział w rozwoju regionu zarówno jako pracodawca, jak i podmiot wspierający działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Ranking dziennika „Puls Biznesu” oraz agencji badania opinii TNS Pentor powstał dzięki samorządom lokalnym, które oddały swój głos na zwycięzców plebiscytu w poszczególnych województwach.

– Firma Oponiarska Dębica S.A. jest wpisana w region podkarpacki od chwili stworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego w latach trzydziestych XX wieku. W ciągu niemal stu lat nasza Spółka dynamicznie rozwijała się – obecnie należy do kluczowych eksporterów polskiej gospodarki i największych przedsiębiorstw w Europie Środkowej, a nasza fabryka jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkujących opony na świecie. Zatrudniając niemal trzy tysiące pracowników, mieszkańców Dębicy i Podkarpacia, czujemy się współodpowiedzialni za rozwój lokalnej społeczności, dlatego angażujemy się w pomoc najbardziej potrzebującym, wspieramy również kulturę i edukację – powiedział Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

W ubiegłym roku Spółka zanotowała rekordowe wyniki finansowe, które osiągnęła dzięki konsekwentnej strategii, ale także prowadzonym inwestycjom. Spółka skupia się na zwiększaniu produkcji opon typu High Performance i Ultra High Performance przeznaczonych do samochodów osobowych osiągających wysokie prędkości. Do 2013 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. planuje wydać ponad 200 mln zł na kontynuację rozpoczętych inwestycji, które zapewnią jej spełnienie wymogów technicznych i prawnych, określonych w dyrektywie Unii Europejskiej w zakresie etykietowania opon. Pozwoli to utrzymać Spółce konkurencyjną pozycję w stosunku do innych producentów opon w Polsce i na świecie, ale także rozszerzyć produkcję opon o najwyższych parametrach technicznych, a w efekcie zapewni kierowcom dostęp do bezpiecznych opon, ograniczających zużycie paliwa oraz emisję hałasu.

Firma Oponiarska Dębica S.A. oprócz działalności stricte biznesowej, od lat pomaga najbardziej potrzebującym. Dzięki temu możliwe było m.in. zorganizowanie wyjazdów wakacyjnych dla podopiecznych podkarpackich instytucji charytatywnych, stworzenie im właściwych warunków do rozwoju i nauki, przystosowanie samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich na zajęcia terapeutyczne, czy zakup sprzętu komputerowego.

Spółka wspiera także służby ratownicze, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Dębicy, poprzez zaopatrzenie ich pojazdów w opony, czy zakup sprzętu. Aby dębiczanie w sytuacjach, w których liczy się czas, byli w stanie samodzielnie udzielić pierwszej pomocy medycznej, Spółka wyposażyła lokalne szkoły w specjalistyczne fantomy do nauki zasad niesienia pierwszej pomocy. Jednym z ważnych działań społecznych organizowanych przez Spółkę jest doroczny Festyn Dębica-Dębicy. Poza wymiarem artystycznym i integracyjnym, ma on również aspekt charytatywny.

Ranking „Filary Polskiej Gospodarki” jest kolejnym, w którym znalazła się Firma Oponiarska Dębica S.A. w ciągu ostatnich miesięcy. Według rankingu największych eksporterów – przygotowanego przez „Rzeczpospolitą” – Spółka należy do grona 30-stu największych polskich eksporterów. O rosnącej pozycji przedsiębiorstwa w skali całego kraju świadczą także wnioski z analizy rankingu „Lista 500” także dziennika „Rzeczpospolita”, w którym T.C. Dębica S.A. zajęła 37. lokatę pod względem udziału eksportu w całości sprzedaży.