CO DRUGI POLAK PRAGNIE POSIADAĆ AUTO ELEKTRYCZNE

Bardzo duży odsetek Polaków deklaruje chęć posiadania auta na prąd. Na pytanie „Czy chciałbyś mieć auto elektryczne?” 18 procent badanych odpowiada, że zdecydowanie tak.

Kolejne 34 proc. deklaruje, że raczej tak, co daje łączny odsetek odpowiedzi pozytywnych na poziomie 52 proc.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Co ciekawe i nie mniej istotne, wśród pozostałych 48 proc. połowa to nie przeciwnicy samochodów elektrycznych, tylko respondenci niezdecydowani – 25 proc. Polaków na pytanie, czy chcieliby mieć auto na prąd, odpowiedziało, że nie wie. Odsetek odpowiadających „zdecydowanie nie” lub „raczej nie” wynosi 23 proc. Powyższe dane pochodzą z badania InsightOut Lab i Volkswagena.

Uzupełnieniem powyższych deklaracji mogą być deklaracje zakupowe Polaków, które zbadało PSPA. Z ankiety przeprowadzonej w 2019 roku wynika, że aż 28 proc. respondentów deklaruje, iż bierze pod uwagę zakup samochodu elektrycznego w ciągu najbliższych trzech lat. InsightOut Lab wraz z Volkswagenem sprawdzili, co mogłoby stać na przeszkodzie w realizacji tych deklaracji.

Jak się okazało, w dużej mierze mogą to być stereotypy i niewiedza, że wiele aut elektrycznych już dziś spełnia potrzeby, o których Polacy mówią w badaniu. Respondenci zapytani o to, gdzie chcieliby ładować samochód elektryczny, gdyby go mieli, najczęściej wskazują na garaż (48 proc.).

Nieco rzadziej, choć również bardzo często, wskazywali na:
– miejsce parkingowe (43 proc.);
– parking publiczny (39 proc.);
– miejsce pracy („pod pracą” – 39 proc.);
– galerie handlowe lub sklepy (38 proc.).

W wielu z tych miejsc już dziś można ładować auta elektryczne. Z danych PSPA wynika, że w Polsce jest 1 114 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Znajdują się one m.in. przy wybranych galeriach handlowych czy sklepach. Dostęp do prywatnego punktu ładowania (wolnego, ale w pełni wystarczającego, by na bieżąco ładować baterię) ma też każdy właściciel garażu. Niewielu jednak zdaje sobie z tego sprawę.

73 proc. badanych Polaków jest zdania, że samochody elektryczne nie mogą być ładowane ze zwykłego gniazdka. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” stanowiły 5 proc. ogółu. Co ciekawe, odsetek tych, którzy twierdzili, że auta na prąd nie mogą być podłączane do domowych gniazdek, był tylko symbolicznie mniejszy wśród osób mieszkających w domach jednorodzinnych (74 proc. wśród mieszkańców bloków do 71 proc. wśród mieszkających w domach jednorodzinnych).

Oznacza to, że prawie trzy czwarte osób, które mieszkają w domach, nie ma świadomości, że już dziś, nawet bez konieczności instalacji przyspieszającego proces ładowania wallboxa, mogłoby ładować samochód elektryczny w swoim domu. Wiedza na temat wallboxów też nie jest powszechna. Aż 83 proc. ankietowanych nie wie, co trzeba zrobić, by móc zamontować domową stację ładowania samochodów. Tylko 2 proc. respondentów uważa, że jest bardzo dobrze zorientowana w tej kwestii.

Zasięg – deklaracje a potrzeby

W badaniu InsightOut Lab i Volkswagena poproszono respondentów o zaznaczenie, ile kilometrów dziennie (średnio) przejeżdżają samochodem. Ankieta nie zawierała żadnych widełek, tak by w najmniejszym stopniu nie zaburzać percepcji. Średnia z badania wyniosła 51,3 km, co pokrywa się z innymi badaniami tego typu i wskazuje na różnicę w postrzeganiu długości drogi a stanem faktycznym. Z badania GUS z 2018 roku wynika, że średni dzienny przebieg samochodów w Polsce to 37 km.

Wynik ten dodatkowo zawyżany jest przez długie podróże (wakacje, długie weekendy, etc.). Mediana przebiegów według GUS wynosi 27 km dziennie. To pokazuje różnicę między percepcją a stanem faktycznym. Innymi słowy – jeździmy mniej, niż nam się wydaje.

Z tezą, że samochody elektryczne mają za mały zasięg, zgadza się 76 proc. respondentów. Poproszeni o wskazanie przedziału średniego zasięgu dzisiejszych samochodów elektrycznych najczęściej (22 proc.) wskazują na 151- 200 km. Przedział do 50 km i 51- 100 km wskazało aż 23 proc. respondentów. Na zasięg przekraczający 300 km wskazał tylko co piąty (21 proc.). A jest to wartość oferowana dziś przez wiele samochodów elektrycznych.

Volkswagen ID.3, który latem trafi na polski rynek, w wersji bazowej z najmniejszym akumulatorem przejedzie 330 km. Wersja z największą baterią to już 550 km zasięgu. Tymczasem na zasięg przekraczający 500 km wskazuje tylko 3 proc. Polaków.

Ciekawie na tym tle prezentują się deklaracje Polaków, których InsightOut Lab i Volkswagen zapytali, jaki minimalny zasięg powinno mieć auto elektryczne, by było użyteczne na co dzień. Zakresy do 300 km wskazało aż 65 proc. badanych. Co równie ciekawe, aż 28 proc. wskazało zakresy do 100 km. Zasięgi przekraczające 400 km wskazał co czwarty respondent (25 proc.).

Wpływ na stan wiedzy o samochodach elektrycznych wciąż mają stereotypy, które przylgnęły do aut na prąd kilka czy kilkanaście lat temu, kiedy samochody ładowane z gniazdka faktycznie oferowały niewielkie zasięgi za bardzo wygórowaną cenę. Od tego czasu zmieniło się wszystko. Oprócz stereotypów…