DZIECI NAMAWIAJĄ DOROSŁYCH DO BEZPIECZEŃSTWA

SKB_1

Trwa ogólnopolski konkurs dla dzieci na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Zadanie polega na podjęciu działań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.

Nagrodą główną jest m.in. mobilne miasteczko ruchu drogowego. Akcja jest elementem międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.


Zobacz także:
BEZPIECZEŃSTWO
RENAULT – KLUBY SKB
RENAULT – KONKURS ORAZ PROGRAM EDUKACYJNY


Konkurs na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa jest organizowany w ramach 14. edycji programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” – jednej z największych i najdłużej działających kampanii tego typu na świecie. Mogą w nim wziąć udział wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat, które założą Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Grupa złożona z maksymalnie 30 osób i opiekuna może m.in. zorganizować happeningi, akcje ulotkowe i plakatowe, namawiać dorosłych do ekologicznych dojazdów, informować o problemach lokalne władze i media, a także pozyskiwać fundusze na zmiany w infrastrukturze wokół szkoły.

SKB_2

Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu przez klub, w roku szkolnym 2013/2014, jak największej liczby działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby wziąć w nim udział, wystarczy założyć Szkolny Klub Bezpieczeństwa, a następnie do 31 maja 2014 wypełnić i wysłać sprawozdanie z przeprowadzonych działań. Formularze zgłoszenia i sprawozdania są dostępne do pobrania na stronie internetowej programu www.bezpieczenstwo.renault.pl. Wypełniony raport może liczyć maksymalnie 4500 znaków i można do niego dołączyć dokumentację fotograficzną – maksymalnie 4 zdjęcia w formacie jpg, o łącznym maksymalnym rozmiarze 5 MB.

– Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to inicjatywa, która daje dzieciom możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu. Członkowie klubów tworzą społeczność „detektywów bezpieczeństwa”, stając się lokalnymi ekspertami i propagatorami zmian w najbliższym otoczeniu. Już od kilku lat jesteśmy świadkami, że zaangażowanie dzieci i nauczycieli przynosi realne efekty. Klubom udaje się nie tylko przekonywać lokalne władze do inwestowania w infrastrukturę zapewniającą większe bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale przede wszystkim wpływać na zmianę zachowań wśród kierowców i pieszych – mówi Agata Szczech, Dyrektor Public Relations Renault Polska.

Nadesłane sprawozdania oceni jury złożone z przedstawicieli organizatora konkursu – Renault Polska, które przyzna nagrodę główną. Zwycięzcy otrzymają mobilne miasteczko ruchu drogowego – dla szkoły, tablet – dla nauczyciela i plecaki z elementami odblaskowymi oraz okolicznościowe medale bezpieczeństwa – dla każdego członka klubu.

SKB_3

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to jeden z elementów międzynarodowego programu edukacyjnego dla szkół podstawowych Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Celem projektu jest aktywne działanie dzieci zrzeszonych w ramach klubów na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej – w szkole, jak i poza nią. W całej Polsce działa już ponad 650 klubów we wszystkich województwach w kraju, które dodały prawie 10 000 relacji ze swoich działań.

Aby założyć w swojej szkole Szkolny Klub Bezpieczeństwa, wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy. Każdy klub otrzyma dostęp do specjalnego serwisu, który pozwala na dzielenie się relacjami ze swoich działań, pobranie materiałów związanych z projektem, jak również udział w cyklicznych konkursach z nagrodami.

Program edukacyjny Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to jedna z najstarszych, największych i najpoważniejszych inicjatyw dla dzieci na świecie, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ekologicznego poruszania. Do podstawowych elementów programu należą pakiety edukacyjne „Droga i Ja” oraz Szkolne Kluby Bezpieczeństwa. Akcję wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego. Program ma charakter międzynarodowy i jest realizowany od 2000 roku w 35 państwach na świecie. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 12 milionów dzieci. We wrześniu 2013 ruszyła 14. edycja programu 2013/2014.

SKB_4