ECO-MIASTO 2021: ZIELONA ODBUDOWA CZYLI 8. EDYCJA PROJEKTU

Zielona odbudowa to hasło ósmej edycji projektu Eco- Miasto. Organizuje go Ambasada Francji w Polsce i Centrum UNEP/ GRID Warszawa we współpracy z dziennikiem Teraz Środowisko.

Zgłoszenia gmin miejskich i miejsko- wiejskich oraz związków międzygminnych w Polsce przyjmowane są do 15 czerwca.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

W pierwszej edycji wzięło udział kilkanaście gmin, z których wyłoniono sześciu zwycięzców wyróżniających się w dwóch kategoriach: zrównoważona mobilność oraz budownictwo ekologiczne. Od tej pory konkurs organizowany jest co roku i przystępują do niego kolejne miasta. W siedmiu edycjach wzięło udział 100 polskich miast. To około 400 zgłoszonych projektów w różnych kategoriach środowiskowych.

– Niezwykle inspirujące i warte docenienia jest to, jak miasta angażują się w lepsze jutro. Nasza świadomość ekologiczna stale rośnie, a działania samorządów pielęgnują tę świadomość wśród swoich mieszkańców. To bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy potrzebujemy wspólnego działania i kompleksowego podejścia do gospodarowania zasobami naturalnymi, energią czy odpadami. Bardzo się cieszę na myśl o ósmej edycji, w której możemy, po raz kolejny, docenić działania miast i inspirować do zrównoważonego stylu życia – powiedział Frédéric Billet, ambasador Francji w Polsce.

Można zgłosić działania na rzecz środowiska w pięciu kategoriach konkursu: Gospodarka wodna, Zieleń miejska, Gospodarka odpadami, Zrównoważona mobilność i Efektywność energetyczna.

Jury będzie oceniało inicjatywy związane m.in. z kształtowaniem i zarządzaniem zielenią miejską na rzecz poprawy jakości powietrza, termomodernizacją budynków oraz wspieraniem budownictwa niskoenergetycznego, podniesieniem poziomów recyklingu i odzysku odpadów, a także ilości ich produkowania. Docenione zostaną także praktyki prowadzone na rzecz rozwoju systemu niskoemisyjnej komunikacji miejskiej i ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast.

Formularze zgłoszeniowe, które należy wypełnić w trybie on- line, znajdują się na stronie www.eco-miasto.pl.

Każde zwycięskie miasto otrzyma tytuł Eco- Miasta i znak jakości 8. edycji projektu wraz z możliwością posługiwania się nim we wszelkich swoich kanałach i materiałach promocyjnych. Wszyscy kandydaci mają także szansę na otrzymanie nagród specjalnych, dzięki zaangażowaniu BNP Paribas, Nhood Polska/ Ceetrus, Renault Polska i Fundacji Veolia, będących partnerami strategicznymi projektu.

– Warszawa również w tym roku weźmie udział w konkursie Eco- Miasto. Cieszymy się, że możemy przedstawić pro- środowiskowe inicjatywy, które opracowujemy wspólnie z mieszkańcami. Wśród naszych ostatnich działań szczególnie istotny był Warszawski Panel Klimatyczny na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Obecnie pracujemy wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz C40 Cities nad Zieloną Wizją Warszawy, która zawierać będzie trajektorię redukcji emisji gazów cieplarnianych – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka kooordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Urzędu m.st. Warszawy.

Przedstawiciele samorządów, w ramach projektu, będą mogli wziąć udział w regionalnych warsztatach tematycznych.

Każdego roku zwieńczeniem projektu Eco-Miasto jest międzynarodowa konferencja. Do udziału zapraszani są eksperci, liderzy z obszaru ochrony środowiska, przedstawiciele samorządów oraz Partnerzy projektu. Podczas konferencji odbędzie się ogłoszenie wyników i zwycięzców konkursu Eco- Miasto.