EKOLOGICZNY PROGRAM TRANSPORTU GRUPY VOLKSWAGENA

Na zlecenie Działu Logistyki Grupy Volkswagena wszystkie przewozy ładunków i samochodów realizowane przez Deutsche Bahn od początku 2021 roku będą odbywały się przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Pozwoli to obniżyć emisję CO2 o ponad 26 700 ton rocznie w porównaniu z transportem wykorzystującym dzisiejszy mix energetyczny w Niemczech.


Zobacz także:

ECO

ROZMAITOŚCI


 

Aktualnie już 95 procent kolejowego transportu Grupy jest zasilane energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Ponadto, kolej będzie przewozić jeszcze więcej ładunków niż dotychczas – Volkswagen zamierza zwiększyć transport samochodów koleją z 53 procent obecnie do 60 w 2022 roku.

– Dzięki coraz szerszemu wykorzystaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wnosimy istotny wkład w dekarbonizację koncernu – mówi Thomas Zernechel, szef Działu Logistyki Grupy Volkswagen.

W tym celu Deutsche Bahn wykorzystuje energię elektryczną produkowaną na farmach wiatrowych i w elektrowniach wodnych.

– Żaden producent samochodów w Europie, przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, nie przewozi koleją więcej towarów niż Volkswagen. Oprócz tego, że produkcja samochodów elektrycznych w naszych zakładach jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, jest to kolejny dowód na to, że – na przykład – modele z rodziny ID. trafiają do klientów Volkswagena z zerowym śladem węglowym – dodaje Thomas Zernechel.

Kiedy transporty odbywają się bez zakłóceń, Volkswagena korzysta z ponad 190 000 wagonów towarowych rocznie. Średnio 38 pociągów dalekobieżnych i 157 lokalnych dostarcza codziennie ładunki do fabryk – łącznie daje to około 100 000 wagonów rocznie. W tym samym czasie około 90 000 wagonów transportuje 900 000 samochodów z fabryk do 40 centrów dystrybucji, portów i magazynów.

Transportowane są w ten sposób auta marek Volkswagen Samochody Osobowe, Audi, Skoda, SEAT, Porsche i Volkswagen Samochody Dostawcze.

– Każda tona materiału przewożona koleją automatycznie zmniejsza emisję CO2 o 80 proc. Za sprawą tej zmiany Volkswagen wysyła jasny sygnał i w 100 procentach wspiera transport ekologiczny i bez emisji CO2. Deutsche Bahn Cargo jest z tego dumne, a środowisko– zadowolone – mówi Sigrid Evelyn Nikutta, dyrektor ds. Transportu Ładunków w Deutsche Bahn i prezes Deutsche Bahn Cargo.