FEDEX EXPRESS: USŁUGA DLA WARTOŚCIOWYCH PRZESYŁEK

SenseAwa 2

Firma FedEx Express, podmiot zależny spółki FedEx Corp. i największa na świecie firma kurierska, poinformowała o udostępnieniu usługi monitorowania przesyłek o nazwie SenseAware w 14 nowych krajach europejskich.

Dzięki SenseAware klienci firmy FedEx w Belgii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Irlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Czechach, Polsce, Niemczech, a także w Kanadzie mogą teraz lepiej kontrolować swoje najważniejsze, najcenniejsze i najpilniejsze przesyłki w czasie zbliżonym do rzeczywistego.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI
FEDEX EXPRESS


Klienci w Kanadzie mogą również korzystać z rozbudowanej i łatwo dostępnej oferty usług.

Rozszerzenie dostępności rozwiązania SenseAware w Europie i Kanadzie oznacza zarazem, że w regionach tych zwiększy się zasięg usługi FedEx ShipmentWatch. Jest ona oferowana przez firmę FedEx Custom Critical i wykorzystuje narzędzia SenseAware do monitorowania różnego typu pilnych przesyłek, w tym jednorazowych i paczek innych firm.

SenseAware to połączenie aplikacji internetowej i urządzenia wyposażonego w wiele czujników. Klienci, którzy przesyłają produkty o dużej wartości lub wrażliwe na zmianę warunków otoczenia, mogą za pomocą tego rozwiązania monitorować parametry swoich przesyłek w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a także kontrolować dane i współpracować w ramach własnych łańcuchów dostaw. Oprócz śledzenia lokalizacji usługa może również monitorować temperaturę, wystawienie na działanie światła, wilgotność względną, wstrząsy i ciśnienie barometryczne. Urządzenie SenseAware 2000 jest wyposażone w próbnik suchego lodu, który sprawdza temperatury sięgające od -80°C do +60°C (od -112°F do +140°F), i próbnik kriogeniczny, który może monitorować przesyłki w przedziale temperatur od -195°C do +60°C (od -319°F do +140°F).

Usługa SenseAware może odegrać ważną rolę w różnych branżach, takich jak lotnictwo, produkcja, petrochemia, ochrona zdrowia i moda. W połączeniu z dodatkowymi specjalistycznymi usługami, takimi jak FedEx Priority Alert, FedEx Express oferuje klientom kompletne rozwiązanie, które obejmuje wysyłkę i pakowanie towarów w kontrolowanej temperaturze, śledzenie i monitorowanie przesyłek, udokumentowany dziennik kontroli oraz szybką odprawę celną.