FIAT: OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRODUKCJI PANDY

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w niektórych polskich mediach na temat przyczyn zakończenia produkcji Fiata Pandy Classic w tyskim zakładzie Fiata – Spółka informuje, co następuje:

Panda Classic produkowana jest w Polsce od 2003 roku. W okresie: 2003 – IX.2012 roku.

Fiat Auto Poland wyprodukował 2,15 mln Pand, z tego na eksport 2,03 mln.

Od początku 2013 r. zmieniają się przepisy homologacyjne, których Panda Classic nie spełnia. Konieczne zmiany konstrukcyjne w Pandzie Classic – pod kątem spełnienia nowych przepisów homologacyjnych, umożliwiających sprzedaż na rynkach – wymagałoby wielomilionowych nakładów inwestycyjnych. Spółka – niezależnie od okoliczności, że Panda Classic produkowana jest już od 9 lat – zdecydowała w tej sytuacji o zakończeniu jej produkcji z końcem b.r.