FORD: GESTY WSPARCIA W TRUDNYM CZASIE PANDEMII

Tradycją Ford Motor Company stała się już 30-dniowa inicjatywa organizowania zawsze we wrześniu, Światowego Miesiąca Dobroczynności.

Firma skupia się na działaniach prospołecznych. W nowej sytuacji koniecznym stało się zapewnienie pracownikom sposobów bezpiecznego przekazywania datków.


Zobacz także:

ROZMAITOŚCI


 

Dwie nowe inicjatywy – Acts of Goodness (Gesty wsparcia) i Gratitude Grants (Granty uznania) – mają na celu zaangażowanie pracowników i organizacji non- profit oraz pozarządowych we wzmacnianie więzi społecznych i podnoszenia standardów życia ludzi na całym świecie w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19.

– Światowy Miesiąc Dobroczynności jest w tym roku szczególnie ważny. Na całym świecie ludzie cierpią z powodu pandemii, dochodzi do społecznych napięć, spowodowanych rasowymi i socjalnymi niesprawiedliwościami. Celem naszych działań podczas Światowego Miesiąca Dobroczynności jest danie naszym pracownikom możliwości poprawiania trudnej sytuacji życiowej innych ludzi i wspierania ich w potrzebie w tych bezprecedensowych czasach – powiedział Todd Nissen, dyrektor Korpusu Wolontariatu Forda.

Zwykle w ramach Światowego Miesiąca Dobroczynności tysiące wolontariuszy Forda starają się dotrzeć do lokalnych społeczności na sześciu kontynentach i służyć pomocą w licznych projektach. W tym roku, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, zamiast sadzić ogrody, czyścić i odnawiać domy pomocy, czy składać półki w magazynach spożywczych, pracownicy Forda skoncentrują swoje wysiłki na następujących dwóch działaniach:

• Granty uznania: Pracownicy mogą nominować organizacje non-profit lub organizacje pozarządowe do dotacji w uznaniu działań, które wykonują w odpowiedzi na COVID-19. Korpus Wolontariatu Forda przyzna dotacje w wysokości do 5000 dolarów wybranym organizacjom, nominowanym przez pracowników. Pomoże to w utrzymaniu i poszerzaniu podobnych wysiłków w służbie społecznej oraz zaspokajaniu potrzeb związanych z pandemią.

• Gesty wsparcia: Korpus Wolontariatu Forda zachęca pracowników do pomocy swoim przyjaciołom, sąsiadom lub potrzebującym rodzinom poprzez gesty wsparcia – duże lub małe. Wszystko jedno, czy to telefon i pomoc dla osoby mieszkającej samotnie, czy oddanie krwi, wirtualny wolontariat lub inne formy wsparcia, pracownicy, którzy pomagają w ten sposób, proszeni są o przesłanie zdjęcia, dokumentującego ich działanie.

Ci, którzy to zrobią, otrzymają kartę podarunkową o wartości 15 dolarów – z okazji 15. rocznicy funkcjonowania Korpusu Wolontariatu Forda – którą można wykorzystać, aby wesprzeć projekt wybrany z tysięcy zweryfikowanych projektów charytatywnych w ponad 160 krajach.

Chociaż pandemia stworzyła przeszkody w bezpośrednich działaniach wolontariuszy, zainspirowała także ludzi do kreatywnych poszukiwań nowych sposobów służenia innym – nie tylko podczas Światowego Miesiąca Dobroczynności, ale przez ostatnie sześć miesięcy od wybuchu pandemii.

Stworzony w odpowiedzi na prośby pracowników Forda program COVID-19 Donation Match wspierał działania 47 organizacji społecznych, niosących pomoc w 20 krajach. Przekroczone zostały założenia zbiórki, określone na 1 milion dolarów – w ramach programu zebrano ponad 633 000 dolarów z indywidualnych wpłat, które następnie uzupełniono o 500 000 dolarów z filantropijnego funduszu Ford Motor Company Fund oraz o osobistą wpłatę od prezesa Billa Forda.

Ponadto Ford Fund stworzył wirtualny projekt wolontariatu Read and Record, w ramach którego wolontariusze Forda zapraszają do czytania książek dla dzieci w oryginalnych językach, dzięki czemu mogły ich słuchać rodziny w dniach, kiedy pod koniec roku szkolnego 2019- 20 zostały zamknięte szkoły i rozpoczęła się nauka zdalna.

Obecnie, gdy świat boryka się z nowymi trudnościami spowodowanymi przez chorobę COVID 19, Korpus Wolontariatu Forda współpracuje z organizacjami non- profit, aby stworzyć nowe ścieżki pomocy społecznej. Korpus, zarządzany przez fundusz Ford Fund, to globalna sieć pracowników zatrudnianych przez firmę i emerytów, którzy od 2005 roku przepracowali wspólnie ponad 1,4 miliona godzin w ramach społecznego wolontariatu.