FORD: OGRANICZENIA CHRONIĆ BĘDĄ ATMOSFERĘ

Fo_1024.768

Firma Ford rozszerza zastosowanie technologii minimalnego smarowania MQL (Minimum Quantity Lubrication), która – poprzez znaczne ograniczenie zużycia wody i substancji smarnych – wpływa na wyraźną poprawę jakości powietrza.

Do atmosfery nie przedostaje się mgiełka typowa dla tradycyjnego procesu obróbki maszynowej. Obecnie firma Ford posiada sześć zakładów produkcyjnych na obszarze Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku oraz Europy, w których zastosowano technologię MQL.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Przy zachowaniu normalnych parametrów smarowania, technologia ta umożliwia dużą oszczędność płynów normalnie zużywanych podczas obróbki metali, co przekłada się na mniejsze zatrucie środowiska naturalnego. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju firma Ford Motor Company wdrożyła technologię MQL w sześciu fabrykach, a w ciągu kolejnych kilku lat liczba zakładów stosujących tę technologię ma się podwoić.

Technologia smarowania MQL polega na bardzo precyzyjnym dawkowaniu substancji smarnych w urządzeniach tnących. Dla porównania, konwencjonalne systemy smarowania przy obróbce metalu w procesie produkcji silników i przekładni zużywają znacznie większe ilości substancji chłodzących i smarnych.

W porównaniu z typową linią produkcyjną, technologia MQL pozwala zaoszczędzić ponad milion litrów wody rocznie. Dzięki zastosowaniu procesu w latach 2011-2012 fabryka silników w Kolonii ograniczyła zużycie wody o 50 proc. w przeliczeniu na każdą wyprodukowaną jednostkę napędową.

– Redukcja negatywnego wpływu naszych fabryk na środowisko naturalne to kluczowy element całej strategii zrównoważonego rozwoju firmy Ford. Dzięki globalnemu zastosowaniu nowych technologii takich jak MQL w naszych fabrykach mamy większy wpływ na jakość środowiskową całego procesu produkcji – wyjaśnia Andrew Hobbs, dyrektor biura ds. jakości ochrony środowiska, Ford Motor Company.

Technologia MQL pozwala również na zmniejszenie zużycia substancji smarnych potrzebnych do produkcji silników oraz przekładni o ponad 80 proc., do wartości 100 mililitrów (pół standardowej szklanki). MQL umożliwia także całkowitą rezygnację z systemu chłodzenia na linii produkcyjnej jednostek napędowych, co przekłada się na znaczną oszczędność energii.

Efektem ubocznym tradycyjnego procesu obróbki metali w fabryce jest mgiełka pogarszająca jakość powietrza. Zjawisko to nie występuje przy zastosowaniu technologii MQL.

Zakłady produkcyjne, które wdrożyły technologię MQL:
– fabryka silników w Changan (Chiny);
– fabryka silników w Krajowej (Rumunia);
– fabryka silników w Kolonii (Niemcy);
– fabryka przekładni w Livonii (Michigan);
– fabryka silników w Romeo (Michigan);
– fabryka przekładni w Van Dyke (Michigan).

– Technologia MQL pojawiać się będzie w kolejnych fabrykach silników i przekładni, jako istotny czynnik rozwoju nowoczesnych metod produkcyjnych, pozwalających na znaczną oszczędność wody i innych surowców – podkreśla Bill Russo, dyrektor ds. koordynacji procesów produkcji układów napędowych, Ford Motor Company.

Firma Ford realizuje cele strategii do 2015 roku zakładającej 30-procentową redukcję zużycia wody na każdy wyprodukowany pojazd. W latach 2000-2012 koncern zdołał ograniczyć globalne zużycie wody o 62 proc., czyli o prawie 38 miliardów litrów.