FORD: TESTY TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

Firma Ford Motor Company rozpoczęła właśnie drogowe testy w ramach prac nad technologiami przyszłości, co stanowi część programu badawczego, którego celem jest stworzenie systemów łączności między pojazdami oraz pojazdami i infrastrukturą europejskich dróg.

Firma Ford przekazuje 20 specjalnie wyposażonych egzemplarzy Forda S-MAX na potrzeby floty liczącej 120 pojazdów, która w ramach czteroletniego projektu testowego „Safe Intelligent Mobility – Testfield Germany” (simTD) ma zostać wykorzystana do sprawdzenia 20 eksperymentalnych technologii wspomagających kierowcę. Głównym założeniem projektu jest lepsze poznanie potencjału systemów łączności między pojazdami oraz pojazdami i infrastrukturą, które mają zwiększać bezpieczeństwo oraz usprawniać ruch drogowy.

– Badania te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych, technologii wspomagających kierowcę, na których skorzystają nie tylko klienci firmy, ale również użytkownicy innych pojazdów i środowisko naturalne – wyjaśnia Christian Ress, specjalista z działu Ford Research and Advanced Engineering.

Eksperci uważają, iż wykorzystanie mobilnych technologii do skomunikowania pojazdów ze sobą oraz z infrastrukturą drogową przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa oraz wyraźnie usprawni ruch drogowy. Konstruktorzy z centrum badawczego w niemieckim Akwizgranie oraz partnerzy z projektu simTD testowali dotychczas nowe technologie jedynie w warunkach kontrolowanych. Jednak teraz zostaną one sprawdzone na publicznych drogach Frankfurtu oraz okolic w rzeczywistych warunkach drogowych.

Technologie testowane w ramach projektu badawczego simTD:

• System elektronicznych świateł hamulcowych, który w razie konieczności awaryjnego hamowania wysyła sygnał ostrzegawczy do pojazdu poruszającego się za samochodem, którego kierowca został zmuszony do wykonania tego manewru. Sygnał taki dociera do kolejnego pojazdu nawet, gdy jego kierujący nie widzi jeszcze hamującego samochodu znajdującego się np. na łuku drogi. Firma Ford jest producentem, który prowadzi obecnie najbardziej zaawansowane prace rozwojowe nad tym systemem.

• System ostrzegający przed przeszkodą, który umożliwia poinformowanie innych pojazdów w okolicy o obecności niebezpiecznych przeszkód na drodze, a także o ich lokalizacji oraz rodzaju.

• System informacji o ruchu drogowym, który pozostając w ciągłym kontakcie z centrami zarządzania ruchem drogowym ma dostęp do aktualnych informacji o zmiennych ograniczeniach prędkości, tymczasowych ograniczeniach ruchu oraz objazdach, a także do szczegółowych danych o obecnych i zmieniających się przepisach takich jak stałe ograniczenia prędkości oraz pierwszeństwo przejazdu.

• System zarządzania ruchem drogowym, który dostarcza precyzyjne prognozy dotyczące ruchu drogowego tworzone w oparciu o szczegółowe i wyczerpujące dane. Praca systemu obejmuje tworzenie potencjalnych scenariuszy drogowych oraz ocenę ich wpływu na warunki drogowe w danej lokalizacji.

• Pokładowe łącze internetowe, które umożliwia kierującemu np. zdalną rezerwację i opłacenie miejsc parkingowych na trasie.

– W ramach programu testowego pojazdy pokonają tysiące kilometrów, co pozwoli zgromadzić niezwykle cenne informacje z codziennego użytkowania nowych technologii – dodaje Ress.

Coraz szersze wykorzystanie takich technologii stanowi element programu rozwojowego Blueprint for Mobility, którego główne założenia Bill Ford, prezes firmy Ford, przedstawił w lutym tego roku podczas niezwykle znaczącego wystąpienia na kongresie 2012 Mobile World Congress w Barcelonie. Program ten szczegółowo określa strategię firmy w walce z problemami współczesnego, coraz bardziej zatłoczonego i zurbanizowanego świata w okresie od dnia dzisiejszego do roku 2025.

Na realizację projektu simTD przewidziano około 53 miliony euro, z czego 30 milionów to bezpośrednie wsparcie finansowe ze strony Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii oraz Federalnego Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych.

Projekt otrzymuje również wsparcie w postaci inwestycji w infrastrukturę czynionych przez Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast oraz pomoc finansową ze strony władz kraju związkowego Hesja. W skład konsorcjum wchodzą takie marki jak Audi, BMW, Daimler, Ford, Opel, Volkswagen, Bosch, Continental, Deutsche Telekom oraz lokalni zarządcy infrastrukturą i niemieckie instytucje badawcze (Technische Universität München und Berlin, Universität Würzburg, Fraunhofer).

Więcej informacji o simTD: www.simTD.de.