FROST&SULLIVAN: INTELIGENTNY TRANSPORT ORAZ ITC W MIASTACH

solaris_urb

Wraz z rosnącą popularnością idei inteligentnych miast (ang. smart cities) wzrasta popyt na rozwiązania umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie przestrzenią miejską.

Na całym świecie władze miejskie inwestują w technologie przesyłania, zarządzania i analizowania danych oraz wspierają tworzenie innowacyjnych usług dla mieszkańców. Dla przedstawicieli sektora technologii informacyjno- komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies, ICT) oznacza to bardzo atrakcyjne perspektywy rozwoju.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI
FROST&SULLIVAN


W Polsce innowacje są raczej częściej kojarzone z biznesem, aniżeli z sektorem publicznym i chociaż projekty związane z rozwojem inteligentnych miast nadal są w początkowej fazie rozwoju, to jednak zauważa się rosnące zainteresowanie władz inteligentnymi rozwiązaniami.

Według najnowszej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej pt., Rola ICT w budowaniu inteligentnych miast – Infrastruktura (ang. The Role of ICT in Building smart Cities – Infrastructure) największe możliwości rozwoju będą mieli dostawcy inteligentnych systemów transportowych (ang. inteligent transportation systems ITS) oraz firmy specjalizujące się w dostarczaniu rozwiązań dla inteligentnej energetyki (ang. smart energy).

– Inteligentne systemy transportowe skupiają na sobie uwagę władz miejskich na całym świecie, stwarzając tym samym nowe możliwości dla dostawców rozwiązań teleinformatycznych. Dostawcy rozwiązań teleinformatycznych powinni koncentrować się głównie na dużych, europejskich miastach, w których ogłaszanych jest wiele przetargów na inteligentne systemy transportowe – zauważa Ewa Tajer, analityk sektora ICT warszawskiego biura Frost & Sullivan.

Również w Polsce zrównoważony i wydajny transport publiczny jest jednym z kluczowych wydatków związanych ze smart cities. Projekty tego typu powadzone są np. w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu czy Trójmieście. Nie tylko na poziomie lokalnym, ale też ogólnokrajowym zauważa się działania związane z poprawą sieci transportowej. Planowany przez GDDKiA inteligentny system transportowy obejmujący wszystkie autostrady i większość dróg ekspresowych ma być uruchomiony do 2020 roku. Wykonawcy przetargu mają być ogłoszeni w przyszłym roku.

Rynek inteligentnej energetyki znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Spółki energetyczne wciąż koncentrują się na kosztach i ryzyku technologicznym, co opóźnia rozwój inteligentnych sieci. Jednak w perspektywie długoterminowej wartość tego rynku będzie znacząco wzrastać. Szacuje się, iż w 2020 r. wartość globalnego rynku inteligentnej energetyki przewyższy o 15-20 punktów procentowych wartość rynku inteligentnych rozwiązań w transporcie.

W Polsce zainteresowanie inwestycjami w inteligentne sieci w przestrzeni miejskiej wiąże się głównie z dążeniem do redukcji zużycia energii. Szansą dla dostawców ICT w tym sektorze mogą być inwestycje w inteligentne oświetlenie LED. Testy instalacji oświetlenia LED prowadzone są już w Kaliszu i Poznaniu.

Należy jednak zaznaczyć, iż czynnikiem hamującym rozwój inteligentnych miast jest fragmentaryczna implementacja projektów, skutkująca słabą koordynacją między poszczególnym sektorami oraz ograniczoną współpracą pomiędzy podmiotami.

– Dostawcy rozwiązań ICT powinni przyjąć rolę zaufanego doradcy i aktywnie wspierać władze w tworzeniu i realizacji kompleksowej wizji inteligentnego miasta – stwierdza Tajer.