FROST&SULLIVAN: ROLA AUTA W PRZYSZŁOŚCI

Mazda6_300

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami zmiany paradygmatu mobilności w sektorze motoryzacyjnym na świecie. Producenci samochodów coraz częściej określają siebie mianem dostawców usług związanych z przemieszczaniem się.

W konsekwencji starają się wprowadzać nowe modele biznesowe, takie jak współużytkowanie samochodów (ang. car sharing) czy dostarczanie rozwiązań mobilnych na życzenie.


Zobacz także:
ROZMAITOŚCI


Firmy transportowe rozszerzają swoją ofertę obejmującą usługi mobilności dla przedsiębiorstw. Kolej natomiast przoduje w mobilności zintegrowanej proponując rozwiązania pozwalające na elastyczne korzystanie z transportu na podstawie jednego biletu.

Jednocześnie postęp technologiczny umożliwia powstawanie coraz bardziej inteligentnych, zintegrowanych powiązań transportowych w celu ograniczenia szkodliwej emisji spalin, a także zmniejszenia liczby wypadków i zagęszczenia ruchu. W branży motoryzacyjnej zaś następuje rozwój technologii umożliwiających łączność w pojazdach. Ponadto zmienia się sposób nabywania pojazdów: coraz większą popularność przy sprzedaży samochodów przez internet zyskuje model „wielokoanałowości” – „omnichannel” oraz marketing cyfrowy.

Obecnie nowe pojazdy sprzedawane są wciąż w większości tradycyjnymi kanałami. Następuje jednak ewolucja modelu „omnichannel”, gdzie proces zakupu będzie prowadzony online, włączając finansowanie i ubezpieczenie pojazdu bez konieczności wizyty w salonie. Ponadto w przyszłości na sprzedaż samochodów będą miały wpływ media społecznościowe, moda oraz elektronika użytkowa.

– Ciągły postęp urbanizacyjny na świecie prowadzi do wzrostu gęstości zaludnienia, co wymusza powstawanie nowych, ale przede wszystkim praktycznych rozwiązań mobilnych, a także sprzyja wzrostowi potencjału ekonomicznego. Dobrym przykładem jest Londyn, który generuje 20 procent brytyjskiego PKB, mimo że mieszka tam tylko 12 procent populacji kraju. Ma to konsekwencje w zwiększonym wykorzystaniu transportu publicznego: 43 procent przejazdów w stosunku do 34 procent generowanych przez transport prywatny – stwierdza Sarwant Singh, Partner w globalnej firmie doradczej Frost & Sullivan.

Zmianom urbanizacyjnym towarzyszą istotne zmiany społeczne: kierowcy, zwłaszcza młodsi wiekiem, coraz częściej rezygnują z posiadania samochodu na rzecz usług mobilności na żądanie. We Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano spadek liczby osób w wieku 17-29 lat ubiegających się o prawo jazdy. Od 6 lat w Europie spada także sprzedaż samochodów. Mimo że wpływ na taki stan rzeczy ma z pewnością obecna sytuacja gospodarcza, to malejące zainteresowanie zakupem nowego pojazdu przez tzw. pokolenie Y także wpływa znacząco na rosnącą dysproporcję pomiędzy podażą i popytem.

Frost & Sullivan organizuje 19-20 czerwca dwudniową konferencję w Londynie na temat mobilności miejskiej i nowych modeli biznesowych: ‘Urban Mobility 3.0’. W debatach wezmą udział parlamentarzyści oraz przedstawiciele największych firm motoryzacyjnych i transportowych. Podejmowane będą takie tematy jak mikromobilność, szybki transport, samochody autonomiczne oraz możliwość komercjalizacji nowych rozwiązań. Omówiona zostanie także rola transportu publicznego oraz pojazdów niskoemisyjnych jako sposobu na transport zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju w przyszłości.

Analitycy Frost & Sullivan podczas briefiengu online dostępnego na życzenie zaprezentowali także ostatnio najnowsze prognozy dotyczące przyszłości sprzedaży detalicznej w sektorze motoryzacyjnym.

Więcej: www.frost.com.