GDDKIA: NA EURO 2012 POJEDZIEMY PO ASFALCIE

W związku z publikacją w „Rzeczpospolitej” zatytułowaną „Na Euro autostradą A2 bez warstwy asfaltowej” GDDKiA wydała oświadczenie, w którym informuje, że na 91 km odcinku autostrady A2 z Łodzi do Warszawy już teraz nawierzchnia asfaltowa jest ułożona na ponad 70 km.

“Tam, gdzie nie ma jeszcze ostatniej, wierzchniej warstwy asfaltu, zgodnie z harmonogramem i wymogami technologicznymi, będzie ona ułożona wiosną.

Zaawansowanie ułożenia warstw asfaltowych na poszczególnych odcinkach wygląda następująco:

Podbudowa: „A” 81 proc. – 23,65 km; „B” 92 proc. – 15,64 km; „C” 37 proc. – 7,4 km; „D” 94 proc. – 16,54 km; „E” 100 proc. – 7,1 km; łącznie 70,33 km.

Warstwa wiążąca: „A” 43 proc. – 12,56 km; „B” 41 proc. – 6,97 km; „C” 16 proc. – 3,2 km; „D” 93 proc. – 16,34 km; „E” 99 proc. – 7,03 km; łącznie 46,1 km.

Zgodnie z podpisanymi latem ub. r. kontraktami na odc. „A” i „C” roboty mają się zakończyć 15 października br., jednak w obu przypadkach ma być zapewniona przejezdność autostrady na turniej Euro. Przy czym wykonawca odc „C” (konsorcjum firm DSS i Bogl and Krysl) jest zobowiązany kontraktem do ułożenia wszystkich warstw asfaltowych (wraz z warstwą ścieralną).

Na drugim z porzuconych przez chińskie konsorcjum Covec odcinków – odc „A”, który zgodnie z kontraktem przewidywał podczas turnieju Euro, ruch po warstwie podbudowy bitumicznej, wykonawca (Eurovia) wyprzedza harmonogram robót i większość warstw podbudowy została już przykryta kolejną warstwą tzw. wiążącą.

Wiosną wykonawca planuje ukończyć trasę w warstwie ścieralnej.”

Oznacza to, że z dojazdem na Euro ma nie być problemów, termin otwarcia dróg też ma być dotrzymany, choć obecnie prace na budowach są przerwane. Przy tak niskich temperaturach nie można wylewać betonu, istnieją też obostrzenia związane z BHP. Tym niemniej sami widzieliśmy wczoraj pracujące na budowie A2 pojazdy – dowoziły one materiały.