GDDKiA: PRZED ŚWIĘTAMI OTWARTO NOWE DROGI

Tuż przed świętami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postarała się o prezent dla kierowców. Otwarto kilka nowych odcinków dróg, w tym fragment autostrady A 1 na Śląsku.

Chodzi tu o ośmiokilometrowy odcinek pomiędzy Maciejowem – dzielnicą Zabrza, a miejscowością Wieszowa. Obecnie można przejechać prawie 50 z 92 kilometrów autostrady A 1 powstającej w województwie śląskim: od węzła Świerklany pod Wodzisławiem Śląskim przez węzeł Sośnica (łączący A1 z A4 i DK44) do węzła Zabrze Północ obok Wieszowy.

Na wspomnianym odcinku (8,06 km) znajdują się dwa węzły drogowe „Zabrze Zachód” (Czekanów) (DK78) i Zabrze Północ (Wieszowa) (DK78 i DK94) oraz 11 obiektów: 3 drogowe nad autostradą, 8 w ciągu autostrady.

Wartość całego kontraktu liczącego 20,1 km – 1 258 mln złotych (brutto). Całość autostrady A1 Pyrzowice – granica Państwa, GDDKiA planuje oddać do ruchu wiosną 2012 roku.

Oddana została do ruchu także druga jezdnia obwodnicy Nowogardu o długości 9,41 km. Na trasie zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu, wszystkie węzły obwodnicy zostaną w pełni uruchomione. Od końca października tego roku na zasadach tymczasowej organizacji ruchu funkcjonowała jedna jezdnia obwodnicy, głównym wjazdem i wyjazdem z Nowogardu był węzeł Nowogard Północ. Po otwarciu drugiej jezdni będą demontowane elementy tymczasowej organizacji ruchu, także prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.

Obwodnica Nowogardu ma długość ponad 9 kilometrów, jest to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa trasa omija miasto od północnego zachodu. Połączenie z pozostałymi drogami zapewniają 3 węzły drogowe, dwa przy włączeniach do DK nr 6 (węzły Nowogard Zachód w rejonie Olchowa i Nowogard Wschód w rejonie Wojcieszyn) oraz węzeł Nowogard Północ przy miejscowości Warnkowo, który skomunikuję obwodnicę z drogą wojewódzką nr 106. Obwodnica posiada wiele zabezpieczeń zmniejszających jej oddziaływanie, ekrany akustyczne, przepusty umożliwiające migrację zwierząt, a kanalizację wraz z systemem piaskowników i separatorów materiałów ropopochodnych, siatki wygradzające.

Można też już korzystać z nowo wybudowanej obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12. Ma ona niespełna 3,5 kilometra i kosztowała 70 mln zł. Obwodnica miasta, wraz ze stanowiącym jej przedłużenie nowym odcinkiem drogi po stronie niemieckiej, umożliwi wyprowadzenie intensywnego ruchu tranzytowego z centrum Łęknicy oraz położonego na lewym brzegu Nysy Łużyckiej miasta Krauschwitz. Spowoduje również jego odsunięcie od granic Parku Mużakowskiego, wpisanego 2 maja 2005 na listę kulturowego dziedzictwa UNESCO, będącego jednym z najznakomitszych przykładów sztuki ogrodowej XIX wieku w Europie.

W ramach zadania powstał m.in. most o długości 180 m łączący brzegi Nysy Łużyckiej po stronie polskiej i niemieckiej. Wykonano również 700 m ekranów akustycznych, w celu ochrony istniejącej zabudowy w sąsiedztwie drogi. Wykonano 4 drogi zbiorcze o łącznej długości ok. 600m, zmodernizowano odcinek o długości ok. 720 m istniejącej drogi.

W celu możliwości korzystania z istniejącej po stronie niemieckiej ścieżki rowerowej wybudowano jej przedłużenie po stronie polskiej na odcinku o długości ok. 400 m.

Teren, po którym biegnie obwodnica obfitował w niespodzianki. Jedna z nich kosztowała dwa miesiące. Droga planowo miała zostać oddana w październiku. Jednak po rozpoczęciu robót ziemnych okazało się, że w jednym miejscu wykonawca napotkał na swobodnie wybijające źródło wodne, które uniemożliwiło prowadzenie dalszych prac na części obwodnicy. Konieczność zmiany projektu w tym zakresie spowodowała opóźnienia.

Kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej stanowiącej fragment drogi ekspresowej S19. Mierząca blisko 8 kilometrów długości trasa będzie pierwszym oznakowanym odcinkiem drogi ekspresowej na Lubelszczyźnie. Wykonawca inwestycji, firma Strabag, miał 32 miesiące na jej realizację (termin upłynie 4 kwietnia 2012 r). Prace przy głównej jezdni zakończono przed zimą co pozwoliło wcześniej uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca będzie prowadził jeszcze prace porządkowe poza jezdnią drogi ekspresowej.

Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej jest drugim na Lubelszczyźnie fragmentem przyszłej drogi ekspresowej S19 łączącej przejścia graniczne: z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej i ze Słowacją w Barwinku oraz Białystok, Lublin i Rzeszów. Wcześniej oddano do ruchu obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego, ale to właśnie obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej jest pierwszym fragmentem oznakowanym jako trasa ekspresowa.

W ramach inwestycji powstała jednojezdniowa droga ekspresowa o długości 7,87 km, z dwoma węzłami umożliwiającymi dojazd do Kocka i Woli Skromowskiej. Trasa przecina dolinę dwóch rzek: Wieprza i Tyśmienicy co wiązało się z budową mostów. Nad Wieprzem zbudowano przeprawę o długości 220 m, a brzegi Tyśmienicy spina most o długości blisko 125 m. Obiekty inżynierskie przechodzące nad trasą ekspresową powstały w układzie docelowym uwzględniającym dobudowę drugiej jezdni. Zbudowano także blisko 12 km dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny.

Całość inwestycji kosztowała blisko 223 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie ok. 176 mln zł.

Fot.: GDDKiA