GLOBALNY STRATEGICZNY ALIANS PSA I GM

Koncerny General Motors i PSA Peugeot Citroën ogłosiły dziś utworzenie długoterminowego strategicznego globalnego aliansu, który pomoże w pełni wykorzystać potencjał obu firm, poprawi rentowność partnerów i w dużym stopniu zwiększy ich konkurencyjność w Europie.

Podstawę aliansu tworzą dwa filary: współdzielenie platform samochodów, komponentów i modułów oraz stworzenie globalnej organizacji zakupowej joint venture, kupującej towary, podzespoły i usługi od dostawców, z rocznym łącznym wolumenem zakupów na poziomie około 125 mld USD. Każda firma będzie nadal niezależnie wprowadzała na rynek i sprzedawała własne samochody w konkurencyjny sposób.

Oprócz tego, sojusz tworzy podstawę, pozwalającą firmom na elastyczny rozwój innych obszarów współpracy.

W ramach porozumienia, koncern PSA Peugeot Citroën ma pozyskać około 1 mld euro poprzez podniesienie kapitału z preferencyjnymi prawami do subskrypcji, udzielonymi akcjonariuszom PSA Peugeot Citroën – gwarantowane przez syndykat banków i zawierające inwestycje ze strony Peugeot Family Group – jako dowód na ich przekonanie o sukcesie aliansu. Zgodnie z umową, która nie zawiera żadnych konkretnych postanowień dotyczących zarządzania koncernem PSA Peugeot Citroën, GM planuje wejść w posiadanie 7 procent udziałów w PSA Peugeot Citroën, co uczyni GM drugim po Peugeot Family Group największym udziałowcem.

W ramach porozumienia, GM i PSA Peugeot Citroën będą dzielić wybrane platformy samochodów, moduły i komponenty w skali światowej, aby zredukować koszty, zwiększyć wydajność, wykorzystać potencjał produkcyjny i zaawansowane technologie oraz zredukować emisję spalin. Współdzielenie platform samochodów nie tylko pozwoli na ich globalne zastosowanie, ale także umożliwi obu firmom opłacalną realizację programów opracowanych z myślą o rynku europejskim.

Początkowo, koncerny GM i PSA Peugeot Citroën skupią się na opracowaniu samochodów osobowych z segmentów małych i średnich, aut typu MPV oraz crossoverów. Firmy rozważą również możliwość opracowania wspólnej platformy przeznaczonej dla pojazdów niskoemisyjnych. Szacuje się, że pierwszy samochód stworzony w oparciu o wspólną platformę zadebiutuje na rynku w 2016 roku.

Alians umocni, ale nie zastąpi niezależnych działań obu firm, zmierzających do przywrócenia w Europie poziomu długoterminowej rentowności.

W ramach współpracy określonej w umowie, firmy mogą prowadzić działania jako jedna globalna organizacja zakupowa w zakresie pozyskiwania towarów, podzespołów i usług od dostawców, w pełni wykorzystując tym samym wspólny know-how, łączną wielkość obrotów, wspólne platformy samochodów i ustandaryzowane części. Połączenie silnej pozycji globalnej i struktury organizacyjnej GM z najlepszymi praktykami PSA Peugeot Citroën doda działaniom zakupowym prowadzonym przez obie firmy większej wartości i wydajności.

Co więcej, alians otwiera drogę do dalszej współpracy na polu logistyki i transportu. W tym celu GM ma zamiar nawiązać strategiczną współpracę z Gefco – firmą świadczącą zintegrowane usługi logistyczne, będącą jedną z filii koncernu PSA Peugeot Citroën. W ramach kooperacji firma Gefco oferowałaby usługi logistyczne koncernowi GM w Europie i Rosji.

Szacuje się, że łącznie synergie uzyskane w ramach porozumienia wygenerują około 2 mld USD rocznie w ciągu około pięciu lat. Działania obu firm w ramach aliansu będą kontrolowane przez globalną komisję nadzorującą, w której skład wejdzie taka sama liczba przedstawicieli kadry kierowniczej wysokiego szczebla z każdej firmy.

Implementacja postanowień aliansu podlega uzyskaniu wymaganych zezwoleń w niektórych jurysdykcjach oraz wymaga powiadomienia odpowiednich rad pracowniczych.