GOODYEAR: SYSTEM FOS MTE ZARZĄDZANIA OPONAMI

Goodyear wprowadza system FleetOnlineSolutions Mobile Technical Evaluation (FOS Mte) dla klientów użytkujących opony przemysłowe w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Internetowy system zarządzania oponami umożliwia wysyłanie raportów z inspekcji opon przy każdej wizycie, co daje klientowi szybki wgląd w stan ogumienia użytkowanego przez daną flotę. System dostarcza również informacji o aktualnych kosztach, a co za tym idzie przyczynia się do usprawniania procesu zarządzania oponami.

Wprowadzenie FOS Mte to istotne ułatwienie dla operatorów branży budowlanej, użytkujących maszyny do robót ziemnych oraz inny ciężki sprzęt. System umożliwia dostarczanie przedstawicielowi floty raportów z inspekcji floty bezpośrednio, za pośrednictwem łącza internetowego.

W raportach można znaleźć szczegółowe informacje na temat wszystkich opon, obejmując takie dane, jak:
• prognoza parametrów – osiągów;
• porównanie zmierzonego ciśnienia opony z zalecanym;
• koszt eksploatacji opony na godzinę;
• liczba przepracowanych godzin przypadających na milimetr bieżnika;
• wskaźnik ryzyka dla wartości – odchylenie parametru ciśnienia od wartości zalecanej, przeliczane na walutę lokalną, oddzielnie dla każdej opony danego pojazdu; wskaźnik ten ilustruje jakie koszty spowoduje niewłaściwy poziom ciśnienia w oponie jeżeli dana opona będzie w użytkowana w tym stanie
do końca jej żywotności.

– Klienci nie myślą o eksploatacji opon w kategoriach jednostek ciśnienia, ale w przeliczeniu na euro lub ich walutę lokalną. Dlatego postanowiliśmy przeliczyć odchylenie faktycznego ciśnienia w oponie od poziomu zalecanego na praktyczny wskaźnik: ‘ryzyka dla wartości’, obejmujący cały okres eksploatacji opony. Zmierzone wartości ciśnienia przeliczane na ich koszty finansowe są dla naszych użytkowników znacznie bardziej klarowne. System oblicza również wartość inspekcji, przeprowadzanej przez naszych ekspertów – nie wszystkie marki opon premium oferują obecnie taką usługę – powiedział Stephan Renson, menedżer ds. obsługi posprzedażnej opon przemysłowych Goodyeara w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Program FOS Mte uruchomiono w większości europejskich państw. RPA, Rosja i kraje Bliskiego Wschodu zostaną nim objęte w pierwszym kwartale 2013 roku.