GOODYEAR: WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE W ZRÓWNOWAŻONE POZYSKIWANIE SOI

Firma Goodyear ogłosiła nową globalną strategię dotyczącą pozyskiwania oleju sojowego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, która odzwierciedla jej zdecydowane zaangażowanie w odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.

Producent jest przekonany, że dzięki tym zasadom będzie mógł pomóc przetwórcom, rolnikom i wszystkim innym uczestnikom łańcucha dostaw w ustalaniu praktyk i podejmowaniu rozsądnych decyzji środowiskowych i społecznych związanych z uprawą, zbiorem i przetwarzaniem soi.


Zobacz relacje:

MOTORYZACJA I PRAWO

OPONY


 

– Wykorzystanie oleju sojowego przez Goodyear rośnie, a my chcemy, aby nasze działania miały pozytywny wpływ na życie rolników i innych uczestników łańcucha dostaw soi – powiedział Maureen Thune, wiceprezes i dyrektor ds. zaopatrzenia. – Nowe zasady pomogą kierować naszą współpracą z przetwórcami, rolnikami i innymi podmiotami w celu wzmocnienia zrównoważonego rozwoju globalnego łańcucha dostaw soi.

W oparciu o firmowy Podręcznik Postępowania w Biznesie (Business Conduct Manual) oraz Kodeks Postępowania dla Dostawców (Supplier Code of Conduct), nowa strategia, z którą można się zapoznać tutaj, uwzględnia następujące ważne elementy:

Prawa człowieka – Goodyear będzie dążył do tego, aby jego łańcuch dostaw oleju sojowego wspierał i chronił prawa wszystkich zaangażowanych stron oraz promował pozytywne środowisko pracy na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.

– Odpowiedzialne pozyskiwanie i użytkowanie gruntów – Goodyear będzie promował ekologicznie i społecznie odpowiedzialny łańcuch dostaw soi, wolny od wylesiania i zawłaszczania ziemi.

Przetwarzanie oleju sojowego – Goodyear oczekuje, że jego dostawcy oleju sojowego będą wytwarzać swoje produkty w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska.

Uprawa i zbiór soi – Goodyear zachęca swoich dostawców i wszelkich poddostawców do stosowania najlepszych znanych praktyk uprawowych i rolniczych, w tym, w stosownych przypadkach, praktyk określonych przez Okrągły Stół na rzecz Odpowiedzialnej Soi (The Round Table for Responsible Soy).

Dostosowanie do potrzeb dostawców – Goodyear zachęca swoich dostawców i poddostawców oleju sojowego do wykazania się zaangażowaniem w odpowiedzialne praktyki.

Wdrażanie i przestrzeganie zasad – Goodyear jest zaangażowany w przejrzyste i wolne od korupcji wdrażanie zasad.

W ramach zaangażowania w zrównoważone zaopatrzenie, Goodyear zwiększa w swoich produktach wykorzystanie materiałów wytwarzanych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, w tym oleju sojowego. Naukowcy i inżynierowie Goodyear – przy wsparciu United Soybean Board – opracowali mieszankę bieżnika, w której olej sojowy zastąpił częściowo lub całkowicie olej ropopochodny, odkrywając, że olej sojowy pomaga zachować elastyczność mieszanki gumowej opony w zmiennych temperaturach, co jest kluczowym osiągnięciem w utrzymywaniu i zwiększaniu przyczepności pojazdów na drogach.

Goodyear wprowadził tę innowację na rynek amerykański w 2017 r. w linii opon osobowych Assurance WeatherReady, a w kolejnych latach rozszerzył na inne modele: Eagle Enforcer All Weather (2018), Eagle Exhilarate (2019) oraz Assurance ComfortDrive (2020).

Zużycie oleju sojowego w 2020 r. wzrosło o 73% w stosunku do roku 2019, co stanowi postęp w realizacji długoterminowego celu, jakim jest całkowite zastąpienie oleju naftowego w produktach Goodyear do 2040 r.

Strategia Goodyear w zakresie pozyskiwania oleju sojowego wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i dotyczy wszystkich materiałów na bazie soi, pozyskiwanych przez zakłady Goodyear na całym świecie.